Teelthandleiding luzerne

Vind hier alle informatie over de teelthandleiding voor luzerne.

Rassenkeuze

Kies een betrouwbaar ras waarvan u drie tot vier jaar een hoge kwaliteit ruwvoer kunt oogsten. Veel luzernerassen worden zeer goedkoop aangeboden, maar zijn meestal de zogenoemde 'ecotypes'. Ecotypes hebben een beperkt aanpassingsvermogen in gebieden buiten de gebieden waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ecotypes zijn minder standvastig en hebben een kortere levensduur dan de veredelde soorten.

 

Zaadkwaliteit is een tweede punt van aandacht. De zaadkwaliteit wordt bepaald door de homogeniteit en de kiemkracht. De zaadkwaliteit van ecotypes laat vaak te wensen over. Bovendien bevatten de ecotypes vaak schadelijke onkruidgewassen zoals Cuscuta.

Het luzernezaad van Barenbrug wordt onder strenge controle en volgens certificeringseisen geproduceerd en is vrij van de schadelijke onkruidgewassen.

De bodem

Voor het telen van luzerne moet het perceel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Mogelijkheid tot diepe worteling; geen verstoringen in de ondergrond.
 • Goed gedraineerd.
 • pH-KCl van zandgrond: > 5,5 (bij een lagere pH zijn de Rhizobium bacteriën niet actief).
 • pH-KCl van kleigrond: > 6,0 (bij een lagere pH zijn de Rhizobium bacteriën niet actief).
 • Geen luzerne verbouwd op het perceel in de afgelopen vier jaar.
 • Lage onkruiddruk.

Luzerne zaaien

Luzerne kan het best gezaaid worden in grond met een goede bodemstructuur. 'Samengedrukte' grond moet eerst verlucht worden. Voor het zaaien moet de toplaag vlak en fijn zijn. De bodemvoorbereiding voor het zaaien van luzerne is gelijk aan die voor suikerbieten.

Zaaiperiode

 • Indien gezaaid in de lente kan dat jaar tot twee keer geoogst worden.
 • Indien u zaait in augustus moet u waakzaam zijn voor schade door slakken (in het bijzonder na wintertarwe).

 

Zaaihoeveelheid

 • Om de opbrengst van de eerste oogst te vergroten en het onkruidbeheer te verbeteren tijdens de vestigingsperiode van de luzerne (op kleigrond) kan het zaad vermengd worden met klaverzaad  (25-30 kg luzerne + 5 kg Trifolium alexandrinum).
 • Indien u kiest voor mechanische onkruidbestrijding, kunt u het best de zaaihoeveelheid verhogen met 5 kg luzerne extra per hectare.

 

Rijafstand

 • Wanneer u onkruidproblemen verwacht, kies dan voor een kortere afstand tussen de rijen.
 • Een grotere afstand tussen de rijen maakt het mogelijk om onkruid mechanisch te bestrijden (wiedeg).
 • Het gebruik van een zaaimachine die breedwerpig zaait zorgt voor een betere verspreiding van het gewas. Hierdoor krijgt onkruid minder kans.

Luzernezaadcoating Yellow Jacket

De luzernezaden van de Barenbrugrassen zijn standaard voorzien van Yellow Jacket. Dit is een door Barenbrug ontwikkelde geavanceerde luzernezaadcoating. De Rhizobium-bacteriën in Yellow Jacket-zaden zijn ingebed in een polymeermatrix rond het zaad.

Aan deze matrix zijn extra conserveringsmiddelen en voedingsstoffen toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen en de Rhizobium-bacteriën te behoeden voor stress. Het Rhizobiumgehalte in Yellow Jacket-zaden veel hoger dan in zaden die enkel vooraf geënt zijn.

 

Wil je meer weten over Yellow Jacket Luzernezaadcoating? Klik dan hier!

Betere kieming

De gecoate zaden zijn zwaarder waardoor het contact met de grond beter is. Bovendien trekt de zaadcoating vocht aan en houdt dit vast, waardoor het zaad beter ontkiemt en vestigt dan ongecoate zaden. Yellow Jacket bevat een voedingsstoffensupplement dat de zaailingen en de werking van de Rhizobium-bacteriën stimuleert. Tot slot beschermt het calciumcarbonaat (CaCO3) uit de coating de pH-waarde rond de wortels, wat resulteert in een betere vestiging en hogere productie van het gewas.

Luzerne mengen met gras

Het is mogelijk om luzerne te mengen met de grassoort kropaar. De luzerne en het gras kunnen tegelijkertijd gemengd en gezaaid worden.

Bemesting

Luzerne is een meerjarig gewas dat veeleisend is met betrekking tot bodembemesting. Bodemanalyses zijn essentieel om de vruchtbaarheid van de grond te bepalen en een bemestingsplan op te stellen. De belangrijkste aanbevelingen met betrekking tot het bemesten van luzerne zijn opgenomen in de tabel hiernaast.

Onkruid

Onkruid is eenvoudig mechanisch te bestrijden. Hiervoor kan bijvoorbeeld een wiedeg gebruikt worden wanneer de luzerne goed gevestigd is. Als u ervoor kiest onkruid mechanisch te bestrijden, zaai dan 5 kg/ha meer om het verlies dat tijdens de mechanische bestrijding optreedt te compenseren.

 

 • Onkruid die boven de luzerne uitgroeit kan bestreden worden door ondiep te maaien (toppen). Maai zo snel mogelijk, maar maai alleen het onkruid.
 • Maai de luzerne niet te kort. De luzerne zal sneller hergroeien en beter opgewassen zijn tegen het onkruid.
 • Zorg dat de luzerne geen rijschade ondervindt, daar is dit gewas namelijk zeer gevoelig voor. Gebruik daarom banden met een lage druk.

Ziekten en plagen

Luzerne kan vatbaar zijn voor ziekten en plagen. De soort zal een lange periode gezond blijven en beheer is zelden noodzakelijk. In de tabel hiernaast volgt een opsomming van de problemen die kunnen voorkomen en wat er aan gedaan kan worden.

Oogsten

 • Luzerne kan het best geoogst worden als 5-10% van het veld in bloei staat.
 • Luzerne is erg gevoelig voor rijschade, oogst daarom niet wanneer het nat is.
 • Stoppellengte:5 cm voor de bloeiperiode of wanneer de eerste bloemen nog niet geheel open zijn.  7 tot 10 cm wanneer 5-10% in bloei staat. Te kort maaien kan schade aan de nieuwe scheuten veroorzaken.
 • Zorg dat de planten na de oogst voldoende tijd krijgen om te herstellen voor ze de winterperiode ingaan. U kunt er ook voor kiezen om laat in de herfst te maaien en de luzerne met kale stoppels de winterperiode in te laten gaan in plaats van met nieuwe scheuten.
 • Vaak oogsten in een vroeg stadium zorgt ervoor dat het gewas uitgeput raakt. Het gevolg is dat de productie al na twee jaar terugzakt tot een onacceptabel niveau. Daarom is het beter om minimaal twee keer per jaar te maaien aan het begin van de bloeiperiode (5-10% bloemen). Als het gewas te zwak is, is het beter te wachten met maaien tot alle bloemen open zijn. Zo bent u er zeker van dat de luzerne vier tot vijf jaar zal blijven staan. Van verlies van voederwaarde is geen sprake, omdat de verteerbaarheid en smakelijkheid niet minder worden, zoals bij gras wel het geval is.

Inkuilen

Als de luzerne wordt verspreid na het maaien, neemt de kans op bladverlies toe. Daarom is het beter om de luzerne te maaien met een maaier en kneuzer. Hierna kan het gewas voorzichtig gekeerd worden. Na één droge dag kan de luzerne ingekuild worden. Voor een goed resultaat kunt u het beste een hakselaar gebruiken. Ook het gebruik van een betrouwbaar inkuiladditief wordt sterk aangeraden. Voor een goed fermentatieproces moet de luzerne zo snel mogelijk worden geperst en onder luchtdichte omstandigheden worden verpakt.

terug