PH_Barenbrug_YellowJacket_Nitrogenerator-edit_02!

Teelthandleiding luzerne

Barenbrug heeft Yellow Jacket Nitrogenerator® ontwikkeld, een Seed Enhancement Technology die het mogelijk maakt om Rhizobium-bacteriën direct op het zaad aan te brengen. Dit zaad bespaart werk en verhoogt de kans op een optimale vestiging van het gewas. Met Yellow Jacket Nitrogenerator® worden de Rhizobium-bacteriën rechtstreeks ingebed in een polymeermatrix. Extra voedingsstoffen en conserveermiddelen werden aan deze coating toegevoegd om een langere houdbaarheid te waarborgen.

 

Naast het gebruik van luzernezaad met Yellow Jacket Nitrogenerator®, dragen ook het juiste bodemtype, de bemesting en de oogstmethode bij aan een hoge ruwvoeropbrengst. Deze handleiding gewasbeheer biedt u de noodzakelijke informatie om het meeste te halen uit uw luzernezaad met Yellow Jacket Nitrogenerator®.

Voorbereiding

Perceelvereisten

pH

Minimaal 6.

Onkruiddruk

Selecteer percelen met een lage onkruiddruk. Graan is een ideale voorvrucht. Luzerne verbouwen op gescheurd grasland is niet gewenst.

Drainageniveau Goed gedraineerd.
Bodemstructuur

Verdichte lagen in de grond opheffen (>45 cm).

Voorgewas

Er mag > 3 jaar geen luzerne verbouwd zijn op het perceel vanwege autotoxiteit.

Bodem

Luzerne presteert het beste op een leemhoudende zandgrond, leem en klei. 

 

Lees meer over bodemvoorbereiding.

Zaaien


 

Zaai-advies

Zaaiperiode

Half maart tot eerste week september.

Bij een verhoogde onkruidruk, bijvoorbeeld in geval van NKG, is inzaaien in de late zomer het best.

Zaaihoeveelheid

25 kg luzerne.

Dekvrucht 

Luzerne kan gecombineerd worden met 5 kg Duet of 5 kg Protafix.

Zaaidiepte 1-2 cm. Gebruik een cambridgerol na het zaaien.
Zaaibed Fijne toplaag maar vast zaaibed.
Rijafstand

8 - 12,5 cm. Kies voor een korte afstand tussen de rijen om onkruid te voorkomen.

 

Ontdek meer over zaaien.

Bemesting


 

Bemestingsadvies per jaar per hectare*

Calciumcarbonaat (CaCO3) Calciumcarbonaat toevoegen voor een minimale pH-waarde van 6.
Stikstof (N)

In een koud voorjaar is 15-25 kg N als startgift gewenst.

Fosfor (P) 80 - 110 kg P2O5/ha op zand- en kleigrond.
Kalium (K)

260 - 300 kg K/ha op zandgrond.

235 - 270 kg K/ha op kleigrond.

Magnesium (Mg)

50 kg MgO/ha enkel op zandgrond.

Zwavel (S)

20 kg S/ha op zand- en kleigrond.

*Voer een bodemanalyse uit voor specifieke aanbevelingen, onder andere voor zwavel (S), molybdeen (Mo) en borium (B).

 

Ontdek meer over bemesting.

Onderhoud

Aanbevelingen onderhoud

Mechanische bestrijding

Maai het onkruid of verwijder de toppen,

als het boven de luzerne uitgroeit.

Voorkom kale plekken: maai de luzerne niet te kort.
Voorkom rijschade door de druk in de banden te verlagen.

Chemische bestrijding

Neem contact op met uw lokale distributeur of adviseur voor informatie over beschikbare producten.

 

Ontdek meer over ziekten.

Ontdek meer over nematoden.

Oogsten

Oogstaanbevelingen

Oogstmoment

Maaien als 5-10% van het veld in bloei staat.

Weersomstandigheden Alleen maaien bij droog weer.
Stoppellengte 7 tot 10 cm. Korter maaien kan schade aan de nieuwe scheuten veroorzaken.
Hersteltijd Luzerne moet vóór de winterperiode tot 10 -15 cm groeien .
Inkuilen

Inkuilen met minimaal 35% droge stof, gebruik een inkuilmiddel.

 

Ontdek meer over oogsten.

luzerne_easy-edit!

Waar te koop?

Waar kan je Yellow Jacket Nitrogenerator® kopen?

terug