‘Extra opbrengst van eigen grond’

Daan Derix kiest bewust voor Weide365: “Over een heel groeiseizoen wil ik zoveel mogelijk massa per hectare inkuilen. Met Weide365 is dat mogelijk.”

De melkveehouder uit Groesbeek heeft 180 holstein-Friesian melkkoeien en honderd stuks jongvee. Een continu rantsoen door het jaar heen vindt hij belangrijk: “Met mijn bedrijfsvoering zet ik in op werkgemak en efficiency.” Dat betekent voor hem een stabiel rantsoen waar koeien optimaal door produceren. Wisselingen in voersoorten wil hij zoveel mogelijk voorkomen.

Continuïteit in rantsoen erg belangrijk

“Daarom maak ik lasagnekuilen”, zegt Daan. De eerste tot en met de derde snede zitten in één sleufsilo, de vierde tot en met de zevende snede in een andere sleufsilo.” Deze winter heeft Daan beide kuilen open en voert hij zijn koeien van alle zeven snedes tegelijk. “Dat werkt perfect. Een snelle voorjaarskuil wordt zo gemengd met een structuurrijke zomerkuil en wat nattere najaarskuil. Er zit veel continuïteit in het rantsoen en dat merk ik aan de hoge en stabiele melkgift.”

Begint vroeg met groeien en gaat lang door

De veehouder schat dat hij op jaarbasis 5 tot 10 procent meer gras van de percelen Weide365 haalt, ten opzichte van weides met standaard grasmengsels. Weide365 begint al vroeg in het voorjaar te groeien en gaat ook langer door. Dit komt door de rassen die in het mengsel zitten. 60 procent van het gras in het mengsel bestaat uit Barmazing: een diploïd middentijds Engels raaigras dat goed tegen koude omstandigheden kan. Dit ras wordt aangevuld met een middentijds tetraploïd Engels raaigras (25%) en gekruist tetraploïd raaigras (5%). De tetraploïde rassen geven Weide365 zijn extra opbrengst.

Zeven maaisnedes met hoge opbrengst

De zeven maaisnedes in combinatie met de hoge opbrengst per snede, stemmen Daan tevreden. “Zelfs in de zomer kon ik meer van het perceel Weide365 halen dan van de andere percelen.” Daan combineert Weide365 met klaver zodat het stikstofleverend vermogen van de bodem toeneemt en hij minder kunstmest hoeft te gebruiken. “Als ik opnieuw graspercelen moet vernieuwen overweeg ik zeker weer Weide365.”

Weide365

 

Jaarrond vers gras voor je koeien. Dat is de filosofie achter het nieuwe graszaadmengsel Weide 365®. Het biedt je een maximale en stabiele grasgroei van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. Weide 365® maakt het je makkelijk om meer uit je ruwvoer te halen.

terug