Aandachtspunten voor doorzaaien klaver

We zien een toenemende belangstelling naar het doorzaaien van klaver. Melkveehouders zoeken naar middelen om de input van kunstmest een krachtvoer te beperken. Doorzaaien van klaver is mogelijk maar niet simpel. Tom Niehof, productmanager voedergrassen, zet de aandachtspunten op een rij.

Met weinig input van stikstof extra eiwit in het ruwvoer

De meeste veehouders kennen de voordelen van klaver. Het plantje kan met weinig input van stikstof toe en levert extra eiwit in het ruwvoer. Met de fors gestegen kunstmestprijzen loont het nog meer. Bij nieuw ingezaaid grasland wordt al veel klaver toegepast. De laatste jaren heeft doorzaaien opgang gemaakt. Voor deze methode trekken melkveehouders het gras los met een wiedeg en zaaien graszaad bij om de grasmat te verjongen. Een logisch gevolg is dat veel veehouders overwegen om wat ook klaver door te zaaien.

Bodemvruchtbaarheid op peil

Het eerste aandachtspunt is de bodemvruchtbaarheid. Daarbij moet de pH voldoende hoog zijn en de fosfaat en kalitoestand op niveau. "Als dit niet het geval is, dan is het verstandig om daar eerst op te corrigeren, voordat er wordt doorgezaaid. Anders heeft het doorzaaien met klaver geen zin", aldus Niehof.

Klaver gedijt het beste op percelen met een wat lager stikstof leverend vermogen (NLV). Een hoog stikstof leverend vermogen komt de klaver niet ten goede.

Voldoende ruimte in grasmat

Doorzaaien met klaver vraagt om een voldoende open zode. Niehof: "Een te goede of dichte grasmat betekent op voorhand al dat de klaver niet aanslaat. Je moet de grond kunnen zien tussen de zode, om met klaver te kunnen doorzaaien. Met wiedeggen maak je wel wat ruimte." Ook de onkruidbestrijding is een aandachtspunt. "Zorg dat de onkruidbestrijding al heeft plaatsgevonden en houdt rekening met nawerking van enkele gewasbeschermingsmiddelen, waardoor de klaver niet aanslaat."

Management doorslaggevend

Het management na het zaaien heeft heel veel invloed op het slagen van de klaver. Zo is er voldoende licht nodig in de zode bij de jong gezaaide klaver. Daarnaast moet er voldoende vocht beschikbaar zijn voor de kiemplantjes. Als de mogelijkheid er is, kun je het doorgezaaide perceel beregenen. Ook luidt het advies om de eerste twee weide- of maaisnedes na het doorzaaien geen stikstofkunstmest toe te dienen.

 

Jonge klaver kan slecht tegen zware snedes. Om de klaverplantjes de kans te geven om zich te ontwikkelen is het beter om de eerste snedes wat vaker te beweiden of lichtere snedes te oogsten. Het beste is al om na 10 dagen na doorzaaien te weiden, aldus Niehof.

Hij raadt verder aan om alleen witte klaver door te zaaien. „Rode klaver is meer geschikt voor het herinzaaien van maaiweides. Kies bij doorzaaien voor het klavermengsel Quartet om de slagingskans te vergroten. Quartet is een mengsel met de beste klavers van de Nederlandse rassenlijst. De klavers hebben verschillende bladgroottes en garanderen productiviteit, smakelijkheid, stikstofbinding en persistentie. 

 

Klaver alleen zaaien is lastig omdat de zaaihoeveelheid klein is. Daarom adviseren we om de klaver te combineren met bijvoorbeeld een beetje graszaad (1 op 1, maximaal 7,5 kilo klaver) om een goede verdeling te krijgen per hectare. De zaaidiepte is over het algemeen ondiep, 0,5 tot 1 centimeter.

Voorjaar versus najaar

Klaver kan het beste in voorjaar na de eerste (weide) snede doorgezaaid worden, omdat dan grasgroei terugloopt. Maar belangrijker is de aanwezigheid van vocht. „Het wil graag elke week een beetje vocht hebben. Bij gras is dat anders. Die kan langer zonder vocht. Daarnaast is ook warmte van belang. Daarom is inzaaien in de nazomer over het algemeen de allerbeste optie. Maar we kunnen ons voorstellen dat je nu al wat wil doen in verband met de hoge kunstmestprijzen. Het resultaat laat natuurlijk wel even op zich wachten.”

Niet teveel tegelijk

Tot slot raadt Niehof aan om niet een te grote oppervlakte tegelijk door te zaaien. „Optimaal is 10-15 procent per jaar. Dit omdat je niet zeker weet hoe het uitpakt en hoe je dit dan vervolgens toepast in je management. Grasklaver is anders dan gewoon gras en op deze manier kun je volop aandacht geven aan het doorgezaaide perceel om het succesvol te laten zijn.”

terug