Barenbrug op EuroTier 2018!

Barenbrug heeft deelgenomen aan de EuroTier-beurs in Hannover, van 13 tot 16 november 2018. We hebben onze innovatieve producten en technologieën gepresenteerd in het thema van duurzame proteïne. 

Duurzaam eiwit van eigen land

Eiwit, droogte, biodiversiteit en voedingsstof efficiëntie zijn actuele thema's voor melkveehouders wereldwijd. Barenbrug presenteert verschillende oplossingen voor uiteenlopende klimaatomstandigheden, van extreem droog tot extreem koud. Deze oplossingen en informatie over deze vier onderwerpen zullen op onze stand worden gedeeld.

 

  • Eiwit - Eiwit is een essentieel bestanddeel in de voeding van melkvee. Gras en voedergewassen zijn een natuurlijke bron van eiwitten die kosten besparen en milieuvriendelijk zijn.
  • Droogtetolerantie - De droogte, veroorzaakt door het broeikaseffect, schaadt veel gewassen. Afgelopen zomer zijn veel weiden en graslanden gestopt met groeien en zijn ze van groen veranderd in geel en bruin. Dit creëert een toenemende vraag naar voedergewassen die bestand zijn tegen droogte.
  • Biodiversiteit - De laatste jaren is de bezorgdheid toegenomen dat moderne landbouw bijdraagt aan de achteruitgang van de biodiversiteit. Met een zorgvuldig samengesteld voedergrasmengsel stimuleer je niet alleen het milieu, maar ook de kwaliteit van je vee en melk.
  • Voedingsstof efficiëntie - Het is belangrijk om de efficiëntie van voedingsstoffen te verhogen om de uitspoeling van meststoffen tot een minimum te beperken. Oplossingen zijn te vinden in grassen met diepere wortels en voedergewassen die zorgen voor stikstofbinding uit de lucht.


Wilt u meer weten over deze verschillende onderwerpen? Vraag het ons op onze EuroTier-stand (20E47).

We kijken er naar uit om de bezoekers van EuroTier te laten zien hoe onze producten bijdragen aan de productie van eiwit van uw eigen land

Paul van den Berg
Marketing Manager

EuroTier

EuroTier is 's werelds toonaangevende vakbeurs voor veeteelt. Het geeft een overzicht van de innovaties op het gebied van technologie, diensten en genetica gerelateerd aan de moderne veehouderij.

terug