Benut je waardevolle suikerrijke voorjaarsgras optimaal

Met de huidige hoge krachtvoerkosten is het essentieel dat je koeien zo veel mogelijk melk geven uit eigen ruwvoer. Om het ruwvoer maximaal te benutten, is een goed inkuilmiddel essentieel. Met Bonsilage Fit kun je je suikerrijke voorjaarsgras optimaal conserveren.

Voorjaarsgras vraagt om een passend inkuilmiddel

De samenstelling van gras wisselt door het jaar heen. In het voorjaar is gras vaak suikerrijk en droog, terwijl najaarsgras vaak nat en eiwitrijk is. Elke uitgangssituatie vraagt om een passend inkuilmiddel. Vergelijk het met verschillende soorten olie: je hebt versnellingsbakolie, motorolie en universele olie. Het beste resultaat bereik je met een olie die specifiek is afgestemd op het gebruiksdoel. Dat geldt ook voor inkuilmiddelen. Wil je het maximale bereiken: gebruik dan voor elk type gras het meest geschikte inkuilmiddel.

Suikerrijk gras? Kies Bonsilage Fit gras

Suikerrijk gras is een risico in het rantsoen van je koeien. Veel suiker in het voorjaarsgras betekent vaak ook veel melkzuur. Wanneer er meer melkzuur in je graskuil aanwezig is dan noodzakelijk, resulteert dit in een te snelle kuil voor je koeien. Daarnaast komt restsuiker (suiker dat na de conservering over is) beschikbaar voor gisten (broei) en schimmels als de kuil weer opengaat. Teveel melkzuur is niet wenselijk, maar teveel restsuiker ook niet. Om deze twee redenen is het innovatieve inkuilmiddel Bonsilage Fit gras ontwikkeld.

Meer propyleenglycol in je kuil

Bonsilage Fit gras is een inkuilmiddel dat significant veel propyleenglycol in de kuil produceert naast melkzuur en azijnzuur. Dit propyleenglycol wordt geproduceerd uit restsuiker en melkzuur. Het resultaat: kuilen met Bonsilage Fit gras hebben een gezonde energiebalans en zijn volledig stabiel. Daarnaast zorgt de productie van azijnzuur voor remming van gisten en schimmels. Met Bonsilage Fit gras in je kuil kunnen melkkoeien gemakkelijk en gezond veel melk produceren.

Getest in de praktijk

In een recent praktijkonderzoek heeft het inkuilmiddel zich nogmaals bewezen. Op een bedrijf werd 120 hectare gras gehakseld door twee verschillende hakselploegen. De resultaten van beide kuilen waren identiek waarbij één van de graskuilen behandeld werd met Bonsilage Fit gras en de ander met een melkzuurvormend inkuilmiddel. Vervolgens zijn er twee identieke groepen koeien samengesteld die hetzelfde rantsoen kregen. Alleen de graskuil was verschillend. De groep koeien die gras kregen behandeld met Bonsilage Fit gras, hadden lagere BHB-waardes (betahydroxyboterzuur) en minder NEFA’s (non esterified fatty acids) in het bloed. Deze koeien hadden dus minder last van (sub)klinische ketose en produceerden daardoor gemakkelijker en gezonder.

Meten is weten

Doordat de inzet van inkuilmiddelen soms moeilijk te meten is, doet Barenbrug in samenwerking met het ISF laboratorium continu onderzoek naar de werking van de Bonsilage producten om de conservering goed te beoordelen. De afgelopen jaren zagen we dat Bonsilage Fit gras in praktijk doet wat het beloofd, namelijk: gras conserveren en gezonder maken. In het moeilijke voorjaar van 2021 zien we op basis van meerdere kuiluitslagen dat er gemiddeld 21 gram propyleenglycol per kg droge stof is gevormd. Bij het voeren van acht kilo droge stof per koe per dag is dat 168 gram propyleenglycol per koe. Eenvoudiger is deze goede energiebron niet te verkrijgen. Met ruwvoer van maximale kwaliteit bespaar je zo meteen op de voerkosten.

terug