CCM past uitstekend bij volle graskuil

CCM (corn cob mix) is ruwvoer met een hoog gehalte aan droge stof (58-65%) en daarom een uitstekend alternatief voor krachtvoer. Veehouders die dit jaar ruim voldoende ruwvoer hebben geoogst kunnen besluiten hun mais als CCM te oogsten.

CCM kuilCCM is super krachtvoer door de hoge concentratie energie. CCM bevat 1250 VEM per kilo droge stof. CCM verhoogt de melkproductie en past daarom uitstekend in een rantsoen voor hoog productieve koeien.

Voorkom broei in de CCM kuil

Door het hoge concentratie energie is de CCM kuil zeer gevoelig voor broei en schimmels. Het inkuilmiddel Bonsilage CCM stimuleert het inkuilproces. Hierdoor is de kuil in een korte periode stabiel waardoor broei en schimmels minder kans krijgen zich te ontwikkelen. Het azijnzuur in Bonsilage CCM remt de groei van schimmels en gisten. Het melkzuur in Bonsilage garandeert de goede smakelijkheid, hoge voeropname en betere verteerbaarheid.

CCM kuilCCM inkuiltips
Oogst de CCM niet te droog. Zodra de melk uit de maiskolf is en het kruklaagje in de kolf zichtbaar is, kan de CCM geoogst worden. Oogst u droger dan 65% droge stof, dan kunt u beter inkuilen met Topform. Naast het toevoegen een inkuilmiddel is het goed aanrijden van de kuil en afdekken met dikke zandlaag essentieel voor het slagen van de kuil. De kuil dient voor opening minimaal acht weken gesloten te zijn.

Hoog organischestofgehalte bodem
De restplanten die achter blijven op het maisland zijn uitstekend voor het verhogen van de organischestof van de bodem.