De gezondheid van je veestapel verhogen

Als melkveehouder streef je naar het verbeteren van de gezondheid van je veestapel. Je werk wordt er een stuk aangenamer door en een bijkomend voordeel is dat de kosten, die zieke koeien met zich mee brengen, dalen. Eenvoudig de gezondheid van je veestapel verhogen kan met het nieuwe inkuilmiddel Bonsilage Fit gras. Dit is het enige inkuilmiddel dat naast een goede conservering van het gewas de gezondheid van het vee verbetert.

Van suiker naar propyleenglycol

Vers gras bevat van nature de bouwstoffen suikers en eiwit, waar koeien dankbaar melk van produceren. De suiker in het gras zorgt voor de conservering van de graskuil. Een deel wordt namelijk door bacteriën omgezet in melkzuur en een beetje azijnzuur. Deze zuren stabiliseren de kuil waardoor de bouwstoffen (eiwit en suiker) niet verder verloren gaan.

 

In graskuilen die behandeld zijn met Bonsilage Fit gras wordt de suiker ook voor een groot deel omgezet in de gezonde energie propyleenglycol. Een kuil die behandeld is met Bonsilage Fit gras bevat na acht weken gesloten te zijn, gemiddeld 25 gram suiker, 35 gram melkzuur en 65 gram azijnzuur en 55 gram propyleenglycol.

Imposante vooruitgang: graskuilen die zelf propyleenglycol aanmaken

Propyleenglycol, de energiebooster

Propyleenglycol is glycogene energie die door koeien direct in het bloed wordt opgenomen. Het geeft koeien een energieboost. Tot de dag van vandaag wordt propyleenglycol gegeven als medicijn aan koeien met een negatieve energiebalans, met name aan het begin van de lactatie. Propyleenglycol helpt deze koeien om weer in balans te komen. Fitte koeien zijn in staat om veel energierijk voer op te nemen en leveren dus ook veel melk.

Graskuil maakt zelf proyleenglycol

Een graskuil die zelf propyleenglycol aanmaakt zodat iedere koe elke dag een gezonde dosis makkelijk opneembare energie krijgt dat de pens niet belast. Dat is in één zin wat Bonsilage Fit gras voor je doet. Het gras in je graskuil wordt gezonder. Zonder extra inspanning blijven je koeien fitter. En zoals een oud gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen.

Hoe werkt Bonsilage Fit gras?

Bonsilage Fit gras bevat gezonde bacteriën die de suiker uit het gras omzetten naar azijnzuur en melkzuur. Vervolgens zet Bonsilage Fit gras een groot deel van het melkzuur om in propyleenglycol. Hierdoor is Bonsilage Fit gras uniek en is dan ook het enige inkuilmiddel dat direct de gezondheid en welzijn van dieren verhoogt. 

Productie per koe

Koeien die ruwvoer krijgen dat behandeld is met Bonsilage Fit gras kunnen door de propyleengycol gemakkelijker hun vetreserves aanspreken. De pens wordt hierbij niet belast, waardoor de pH op peil blijft en goede pensbacteriën ongestoord hun werk kunnen doen. Het resultaat is dat de gemiddelde productie per koe stijgt.

Advisering en verkoop

Voor meer informatie en advisering over Bonsilage inkuilmiddelen kunt u terecht bij de Barenbrug-dealer. Klik op de button voor een Barenbrug-dealer bij u in de buurt.

terug