De opties voor snijmaistelers voor inzaai van gras

Veehouders die snijmais telen op zand of lössgrond krijgen vanaf komend jaar te maken met het verplicht inzaaien van een vanggewas vóór 1 oktober. Barenbrug heeft hiervoor verschillende oplossingen, waaronder het unieke Proterra Maize dat gelijktijdig met snijmais gezaaid kan worden.

Maatregelen

De nieuwe maatregel is bedoeld om uitspoeling van mineralen naar het grondwater te voorkomen. Snijmaistelers hebben drie opties: mais en vanggewas gelijktijdig zaaien, het vanggewas zaaien voordat de mais zich sluit óf een vroeg maisras zaaien en het vanggewas na de oogst zaaien.


Gelijktijdig met mais inzaaien

Gelijktijdig inzaaien van het vanggewas en mais geeft maximale vrijheid in de keuze van het snijmaisras. Daarnaast geeft dit een enorme stimulans aan de bodemvruchtbaarheid en voorkoming van droogtegevoeligheid. Een vanggewas dat vóór 1 september gezaaid wordt, brengt namelijk het organischestofgehalte weer op niveau waardoor de bodemkwaliteit verbetert en het volggewas hiervan profiteert.

Proterra Maize beste keuze

Onderzoek op proeflocatie Vredepeel (onderdeel van Wageningen University & Research) toont aan dat Proterra Maize de beste keuze is voor onderteelt in snijmais. Proterra Maize is speciaal ontwikkeld om gelijktijdig met snijmais te zaaien. Het produceert de meeste biomassa en is tolerant voor verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen.

 

 

Verschil in ondergrondse en bovengrondse massa tussen Proterra Maize (rechts) en rogge (links). De Proterra Maize is gelijktijdig ingezaaid met de mais, de rogge is na de maisoogst gezaaid.

Bron: WUR open teelten Vredepeel.

Inzaaien vanaf 4de tot 6de bladstadium

Ook inzaaien van een vanggewas nadat de mais is ingezaaid is mogelijk. Hiervoor zijn de Barenbrug-mengsels Intermezzo en SoilCover het meest geschikt. Beide hebben een hoge kiemenergie waardoor ze bij voldoende vocht in de bodem zeer snel ontwikkelen zodat er een gewas staat voordat de mais sluit. Intermezzo en SoilCover kunnen ingezaaid worden vanaf het 4de tot 6de bladstadium van de mais.

SoilCover: Zaaien tot half november

SoilCover is ook zeer geschikt voor een geslaagde inzaai na de maisoogst. Omdat een snelle vestiging in het najaar belangrijk is, zijn de rassen in Soilcover geselecteerd op hoge kiemenergie bij lage temperaturen. Kortom: voor elke keuze voor een vanggewas biedt Barenbrug een passende oplossing.

Gratis teelthandleiding!

Download hier de teelthandleiding voor Proterra Maize.

terug