Doorzaaien verbetert bedrijfsrendement

Mede door de derogatieregels, waardoor scheuren van grasland op zandgronden in het najaar verboden is, wint doorzaaien aan populariteit. Daarnaast is doorzaaien een goedkope methode om het bedrijfsrendement te verbeteren. Door grasland door te zaaien kunnen melkveehouders tegen relatief weinig kosten meer melk produceren met dezelfde bedrijfsoppervlakte en hoeven er minder eiwitrijke grondstoffen aangekocht te worden. Het bedrijfsrendement stijgt hierdoor.

Nieuwste genetica

Ondiep wortelende slechte grassen kunnen een ware plaag zijn in een weiland. In drogere periodes vallen deze grassen terug in productie waardoor de totaalopbrengst per hectare flink tegenvalt. Barenbrug heeft speciaal voor het doorzaaien een mengsel samengesteld met zeer snelkiemend Engels raaigras, namelijk Doorzaai. Door regelmatig bestaande weides door te zaaien met Doorzaai worden niet alleen kale plekken opgevuld met grassen, maar wordt het grassenbestand ook opgewaardeerd met de nieuwste genetica. De nieuwe rassen scoren duidelijk beter op de kenmerken opbrengst, standvastigheid, wintervastheid en roestresistentie (smaak).

 

Wacht niet met doorzaaien

Wacht niet te lang met doorzaaien. Zodra het gras in de bestaande grasmat gaat groeien vormt het een concurrentie voor de jonge grasplantjes. Doorzaai is een blijvend graszaadmengsel waarmee u vroeg in het voorjaar kunt doorzaaien. Het is het enige doorzaai-mengsel dat kiemt bij een bodemtemperatuur van 6°C. Hierdoor krijgen de jonge grasplantjes de tijd om zich te ontwikkelen voordat ze concurrentie ondervinden van bestaande grasmat. U kunt al doorzaaien met Doorzaai vanaf half februari.

Te kort maaien

De oorzaak van een slechte grasmat is divers. Vaak ontstaat er slijtage door verkeerd gebruik. Denk aan kort maaien. Hierdoor worden de groeipunten van het gras weggemaaid, waardoor plantuitval op de loer ligt. Ook te zware grassnedes zijn nog steeds een groot probleem. Het gras onderaan stikt en planten sterven af. Raadzaam is Engels raaigras te maaien op minimaal 4 centimeter met een juiste afstelling van de maaier waarbij niet alle blad wordt weggemaaid. Na maaien moet er een groene grasmat overblijven. Door deze twee criteria te respecteren zal er op jaarbasis meer opbrengst van een hectare gehaald worden omdat de hergroei van het gras beter is.

Juiste beweiding

Niet alleen in maaipercelen is grasmanagement belangrijk. Ook percelen die beweid worden, verdienen aandacht tijdens het gebruik. Hier komen slechte grassen voornamelijk opzetten na overbeweiding en op plaatsen waar mestflatten en molshopen hebben gelegen. Daarom is het belangrijk de weides regelmatig te slepen of te wiedeggen en eventueel door te zaaien zodat kale plekken niet worden opgevuld met slechte grassen. Wanneer een grasland na beweiden dorre, bruine plantjes bevat die bovenop het gras liggen, dan is duidelijk dat het grassenbestand te veel van het slechte gras ruwbeemd bevat.

Moeilijk bewerkbare gronden

Doorzaaien is een zeer interessante optie om het grasland te vernieuwen zonder bodembewerking. Ook moeilijk bewerkbare en zware (klei)gronden zijn zeer geschikt voor doorzaaien. Klik hier voor tips om succesvol door te zaaien.

Doorzaai

Doorzaai is het enige graszaadmengsel dat geschikt is voor doorzaai (of inzaai) onder zware omstandigheden. Heeft u nog vragen over Doorzaai? Stuur dan een e-mail naar info@barenbrug.nl. Klik op de button en vind een Barenbrug dealer bij u in de buurt.

terug