Doorzaaien; wees de concurrentie voor!

Veel graslandpercelen kunnen na de winter een oppepper gebruiken. Doorzaaien is een uitstekende manier om je bestaande grasmat klaar te stomen voor een nieuw oogstseizoen. Om de concurrentie van de bestaande grasmat voor te zijn, is op tijd doorzaaien een must. Daarvoor adviseren we je om vroeger te zaaien dan het moment waarop de bestaande planten starten met hun voorjaarsgroei. (Engels raaigras start bij een bodemtemperatuur van 10°C). Zodra de grasmat gaat groeien komen jonge plantjes in de schaduw te staan. Dit belemmert een goede ontwikkeling van de jonge planten.

Hoe bevorder je het succes van doorzaaien?

De opkomst na doorzaaien in een perceel met Engels raaigras is succesvoller als je kiest voor grassen die kiemen bij een lagere bodemtemperatuur dan 10°C. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goed rendement van de investering.    

Wees alert bij ‘groene’ percelen in februari!

Is je graslandperceel al heel vroeg in het voorjaar mooi groen? Wees dan alert. Ruwbeemdgras start als eerste van alle grassen met groeien na de winterperiode. Dit onkruidgras groeit al bij een bodemtemperatuur van 5°C terwijl Engels raaigras pas bij 10°C uit de winterslaap ontwaakt. Ruwbeemd vult in deze periode de kale plekken. De kwaliteit van je grasland gaat hierdoor hard achteruit. Je voorkomt de groei van laagwaardig onkruidgras door je grasland vroeg in het voorjaar te wiedeggen en daarna door te zaaien met goede grassen.

Welk gras kiemt bij lage temperaturen?

Niet alle graszaadmengsels zijn geschikt voor doorzaaien vroeg in het voorjaar. Wil je zeker zijn dat het nieuw ingezaaide gras een goede start maakt, kies dan voor Doorzaai. Dit graszaadmengsel kiemt al bij een bodemtemperatuur van 6°C. Met Doorzaai ben je de concurrentie voor en oogst je dit voorjaar al uitstekend smakelijk ruwvoer. 

Op tijd doorzaaien is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de jonge plantjes.
BAN_Doorzaai_2023_2.0!

Advies en Advisering

Voor meer informatie en advisering over Doorzaai kunt u terecht bij de Barenbrug dealer. Klik op de button voor een dealer bij u in de buurt.

terug