Droogteschade grasland? Ophef scheurverbod biedt uitkomst

Ondanks het scheurverbod op zand- en lössgrond, mogen graspercelen die schade hebben opgelopen door droogte opnieuw ingezaaid worden. Wel dient u deze schade te melden vóór 31 augustus en moet het perceel vóór 15 september zijn ingezaaid.

 

Met name weilanden die niet beregend zijn, hebben deze zomer last ondervonden van de droogte. De groei van het gras op deze percelen stagneerde en onkruiden en slechte grassen (ruwbeemd, straatgras) hebben hiervan kunnen profiteren en volop zaad verspreid. Omdat de verwachte grasopbrengst zonder herinzaai 25 procent lager zal liggen dan in een normaal jaar zonder droogte, komen deze percelen in aanmerking voor vrijstelling van het scheurverbod. Meer informatie over de voorwaarden voor scheuren van het grasland is te vinden op de website https://mijn.rvo.nl/grasland-scheuren-of-vernietigen.

Snelle vestiging zonder onkruiden

Scheuren van grasland in het najaar heeft als voordeel dat de vestiging van grassen (en ook klaver) zeer goed is terwijl de onkruiddruk op dat moment laag is. De kans op een grasmat waarvan u velen jaren een hoge kwaliteit gras haalt, is daarmee extra groot. Ruwvoerspecialist Edward Ensing van Barenbrug adviseert om vanaf half augustus het weiland in te zaaien als de grond vochtig is na een periode van regen. Ook raadt hij aan eerst grondonderzoek te doen. Met name een lage pH van het weiland kan de groei vertragen. Het uitvoeren van een bekalking is dan aan te bevelen.

Maaien of beweiden?

De keuze van het graszaadmengsel hangt af van het gebruiksdoel: maaien of beweiden. Voor percelen die enkel gemaaid worden adviseert Ensing GreenSpirit●Structuur. Dit mengsel bevat zachtbladig rietzwenk en wortelt tot 1 meter diep. “Het gras is niet gevoelig voor droogte en gaat efficiënt om met stikstof en fosfaat. Daarnaast levert GreenSpirit●Structuur 30 procent meer opbrengst dan Engels raaigras.” Omdat het blad van zachtbladig rietzwenk wat grover is, kauwen koeien hier langer op. Pensverzuring komt daardoor minder snel voor.
Een ander mengsel dat gebruikt kan worden op maaipercelen is GreenSpirit●Maaien. De Engelse raairassen in het mengsel zijn geselecteerd op de hoogste VEM en bevatten veel suiker en darmverteerbaar eiwit. GreenSpirit●Maaien heeft een lange levensduur van tien jaar, een hoge roestresistentie en een zeer goede wintervastheid.

Beweiden van grote koppels koeien

Wanneer percelen beweid worden zijn GreenSpirit●Intensieve Beweiding en GreenSpirit●Smakelijke Weide de beste keuze. GreenSpirit●Intensieve Beweiding realiseert een maximale opbrengst onder beweiding en is geschikt voor het weiden van grote koppels koeien. De rassen in GreenSpirit●Smakelijke Weide zijn juist geselecteerd op een maximale opname (smaak) en voederwaarde. Beide weidemengsels zijn uiteraard ook geschikt voor maaien.

Advies en aankoop van GreenSpirit mengsels

Voor advies en aankoop van GreenSpirit mengsels kunt u terecht bij de Barenbrugdealers. 

terug