Gelijktijdige bloei verhoogt voederwaarde ruwvoer

De voederwaarde van gras met een bloeistengel is laag. Bloeistengels voorkomen is de oplossing om de voederwaarde van je ruwvoer te waarborgen. In twintig dagen ontwikkelt de bloeistengel zich van onderuit de grasplant tot een wuivende zaadstengel. En met name in de laatste 10 dagen van deze ontwikkeling daalt de voederwaarde met 150 VEM. Wacht je nog langer met oogsten, dan daalt de voederwaarde nog eens met 150 VEM. Op tijd beweiden of maaien is de oplossing.

Voederwaarde en bloei

Engels raaigras bloeit een keer per jaar. Alleen onder stressvolle omstandigheden zoals extreme droogte of te lage bemesting zal de plant meerdere keren per jaar bloeien. Oogst je voor de tiende dag van de opkomst van de bloeistengel het gras, dan voorkom je dat het gras gaat bloeien. De voederwaarde van de grasplant is dan uitstekend. Van alle grasrassen die op de rassenlijst staan, is de bloeidatum bekend. Dit varieert van 9 mei tot  12 juni.

 

Optimaal oogstmoment

Gras oogsten op het moment dat de massa en voederwaarde optimaal is vraagt dus om inzicht in de bloeidata van de verschillende grasrassen. Bij graszaadmengsels waarvan de rassen een spreiding hebben in de bloeidata van meer dan 10 dagen, is het onmogelijk on in één snede alle bloeistengels te maaien. Het resultaat is dat de kwaliteit van het gemaaide gras niet optimaal is, en je hier meerdere (maai)snedes mee te maken hebt.

 

 

 

Optimale oogstmoment graszaadmengsels

Door de verschillen in bloeidata van de verschillende rassen heeft ieder graszaadmengsels zijn eigen optimale oogstmoment. Onderstaand schema toont de optimale oogstmomenten van de graszaadmengsels met een Gelijktijdig Bloei keurmerk. 

 

Tijdens het optimale maaimoment zijn de bloeistengels van het eerst bloeiende ras nog niet zichtbaar (tiende dag), terwijl de bloeistengels van het laatst bloeiende ras voldoende ontwikkeld zijn om af te maaien. Je oogst hierdoor zowel in de tweede snede als in de overige snedes uitsluitend blad dat resulteert in ruwvoer met de hoogste voederwaarde.

Keurmerk Gelijktijdige Bloei

De meeste graszaadmengsels zijn voorzien van het keurmerk ‘Gelijktijdige Bloei’ wat inhoudt dat de bloeidata van de verschillende rassen niet meer is dan 8 dagen. Hierdoor is het mogelijk om in één maaisnede alle opkomende bloeistengsels voor de tiende dag te oogsten, en ben je verzekerd van het hele jaar een optimale kwaliteit ruwvoer. 

 

Klik hier voor een overzicht van de graszaadmengsels met gelijke bloei.

Laat je vakkundig adviseren door een Barenbrug-dealer

Barenbrug-dealers worden opgeleid door Barenbrug tot Grasspecialisten. Hierdoor zijn Barenbrug-dealers in staat om melkveehouders goed te adviseren.

terug