Goed plan vereenvoudigt het weiden van grote koppels.

 Het weiden van grote koppels is lastig omdat de grasgroei varieert en hiermee ook de voederwaarde en het eiwitgehalte. Door een goed plan te maken, een juist grasmengsel te kiezen én te meten wat koeien vreten, slaagt ook het weiden van grote koppels.

Voor het weiden van grote koppels is het belangrijk dat de weidegang planbaar is. Het streven van een melkveehouder moet daarom zijn om altijd dezelfde kwaliteit gras in de weide te hebben staan. Voor inscharen bij 1.700 kg droge stof en 17 procent eiwit per hectare is 46 kg stikstof nodig. Om het eiwit in deze weide goed te benutten, is het bijvoeren van 5 kg droge stof aan mais aan te bevelen en natuurlijk krachtvoer om de gewenste melkproductie per koe te halen. Geen snijmais voeren is ook mogelijk maar dan moet er meer zetmeelrijk krachtvoer gevoerd worden.

Perceelgrootte

In de ideale wei staat per vierkante meter 170 gram droge stof. Bij een opname van 10 kg droge stof per dag uit gras (de rest komt uit mais en krachtvoer) moet de koe 58 vierkante meter gras vreten. Uitgaande van 20 procent beweidingsverlies, moet een melkveehouder dus 70 vierkante meter per koe aanbieden. Met stripgrazen is het goed in te schatten hoeveel vierkante meter koeien dagelijks er bij krijgen. Bij het omweiden van 150 melkkoeien om de twee dagen, moet een perceel - bij de norm van 70 vierkante meter per koe – 2,1 hectare groot zijn.

Maak weides niet te groot

Een hulpmiddel bij beweiding zijn de drie onderstaande grafieken. Hierin staan de gehalten eiwit, celwanden en suiker in de verschillende onderdelen van de plant. De conclusie van deze grafieken is dat een weide niet te groot mag zijn. In een groot perceel ‘toppen’ de koeien de wei bij inscharen: ze vreten alleen het blad.  Koeien krijgen dan te veel eiwit binnen en te weinig suiker en celwanden. De mest van de koeien zal dun zijn en het ureumgehalte in de melk stijgt naar 40. Bij een kleiner perceel vreten koeien de gehele grasplant in één keer op. Systemen zoals stripgrazen en na twee dagen omweiden verdienen de voorkeur. Percelen naweiden met droge koeien is ook niet aan te bevelen. Koeien die op een weidestoppel lopen, krijgen te weinig eiwit en celwanden binnen.