Grasproductie snel op peil na droge periode

Als Herman Hiddink van Loonbedrijf Baks uit Borculo en melkveehouder Harrie Geverink uit Geesteren door een maaiperceel van Geverink lopen, wordt er goedkeurend geknikt. Hoewel het neerslagtekort in twee opeenvolgende zomers in 2018 en 2019 historisch hoog te noemen is, zijn de melkveehouder en zijn ruwvoeradviseur positief over de ontwikkeling van het perceel met Structuur. “De timothee staat er ook mooi in”, constateert Hiddink.

Gras moet voldoende eiwit én structuur bevatten

Melkveehouder Geverink heeft éénderde van zijn areaal ingezaaid met Structuur, Barenbrug’s mengsel bestaande uit zachtbladig rietzwenk en timothee. Geverink kwam bij Structuur uit vanwege zijn bedrijfsvoering, waarin een sledevoerhek centraal staat. “Omdat we voorraadvoedering toepassen en niet werken met een mengwagen, kunnen we in het rantsoen geen compensatiemaatregelen nemen. Het gras moet dus voldoende eiwit en structuur bevatten en smakelijk zijn.” 

Smakelijke structuurbron

Vooral het aanbieden van structuur blijkt volgens Geverink een uitdaging in zijn bedrijfssysteem. “Omdat koeien kunnen selecteren aan het voerhek moet de structuurbron wel smakelijk zijn. Dat blijkt Structuur wel te zijn”, aldus Geverink die inmiddels 7 jaar ervaring heeft met het mengsel. Geverink zaait Structuur in combinatie met rode en witte klaver om extra eigen eiwit te winnen.

Groei onder droge omstandigheden

De structuur in het rantsoen van Geverink wordt gevormd door het zachtbladig rietzwenk. Barenbrug heeft eigenhandig het gangbare hardbladig rietzwenk veredeld naar zachtbladig rietzwenk, waardoor het rietzwenkgras beter verteerbaar is en een hogere voederwaarde kent. Deze technologie heet NutriFibre. Qua voederwaarde doet Structuur gevoelsmatig niet onder voor Engels raaigras, aldus Geverink. “Structuur wordt niet apart ingekuild, dus onderbouwen met analyses kan ik het niet.”

Doorproduceren onder droge omstandigheden

Wat Geverink wel kan bevestigen is dat Structuur onder droge omstandigheden blijft doorproduceren én zich beter herstelt van droge perioden. Het zachtbladig rietzwenk kan tot één meter diep wortelen en blijft dus ook onder extreme omstandigheden vocht onttrekken uit de bodem. Na de recorddroogte van 2018 viel het Geverink op dat het gewas zich prima herstelde, in tegenstelling tot veel Engels raaigras op andere percelen. “In de zomer leek het gewas te verdrogen, maar in het voorjaar stond er weer een mooie maaisnede met een gevulde zode.” De melkveehouder en zijn ruwvoeradviseur vinden het noodzakelijk dat Structuur weerbaar is. “Vanwege de combinatie met klaver is onkruidbestrijding erg lastig, terwijl onkruid juist een kans krijgt bij een verdroogde zode.” Volgens Geverink verdient het gras wel een jaarlijkse onderhoudsinzaai. “De oudere percelen gaan naar verloop van tijd wel holler staan.”

Huiskavel beweiden

In de afgelopen jaren heeft Geverink het aandeel Structuur opgeschroefd naar 13 hectare. Omdat Structuur zich niet leent voor beweiding, heeft Geverink alleen veldpercelen ingezaaid met Structuur. Geverink is namelijk fanatiek weider en wil de huiskavel beschikbaar houden voor beweiding in combinatie met automatisch melken. Onder droge omstandigheden is het namelijk ook een uitdaging om het grasaanbod op peil te houden. “Daarnaast heb ik de structuurvoorziening nu voldoende afgedekt. Dat is namelijk echt een belangrijke uitdaging in ons bedrijfssysteem met voorraadvoedering.” Hoewel voorraadvoedering met een sledehek veel aandacht vraagt bij de ruwvoerwinning en de keuzes in graslandmengsels, is het een bedrijfssysteem wat het best past bij Geverink. “We hebben ons ten doel gesteld om 1 miljoen kilogram melk te produceren op een sociaal verantwoorde manier. Met voorraadvoedering en automatisch melken hebben we dat doel gehaald.”

Structuur met NutriFibre

Wil je meer weten over Structuur ga dan naar de website of vraag advies aan een dealer.

terug