Hét moment om uw grasland te herstellen

Nu de dooi definitief is ingetreden is het tijd om schade aan uw graslandpercelen vast te stellen. Indien uitval tussen de 20 en 40% is, is doorzaai van het perceel een uitstekende methode. Bij meer schade is herinzaai gewenst.

 

Het beste resultaat
Voor het beste resultaat adviseren wij u zo snel mogelijk door te zaaien, zo mogelijk al in februari. Hierdoor krijgt het nieuwe gras een voorsprong op onkruiden die pas agressief worden na bemesting. Als er emelt-schade in het grasland voorkomt, dan is het beter om een jaar mais te telen op het perceel.

 

Toprassen in graszaadmengsels
Met graszaadmengsels verhoogt u de opbrengst per ha. Maar ook standvastigheid, roestresistentie en wintervastheid van graszaadmengsels zijn de afgelopen jaren met ruim 10% verbeterd door de samenstelling met toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst. 
Kies daarom voor een van de graszaadengsels en gebruik het mengsel dat past bij uw bedrijfvoering:

SmakelijkeWeide. Smakelijkste gras met veel VEM
Maaien. Kuilgras met hoogste voederwaarde
Tornado 3. 12% meer gras opbrengst