Helminthosporium? Bonsilage redt uw kuil!

In het hele land zijn de schimmels Helminthosporium en stengelrot waargenomen in de mais. Met name het natte weer van de afgelopen weken is hiervan de oorzaak. Door schimmels in de mais zijn kuilen moeilijk te conserveren. Tevens zorgen schimmels en gisten voor broei in de kuil en kunnen zelfs gifstoffen produceren.

Door gebruik van Bonsilage Mais tijdens het inkuilen kunt u uw kuil nog redden. Bonsilage Mais zorgt ervoor dat de maiskuil snel conserveert waardoor de vermeerdering van gisten en schimmels afneemt of zelfs helemaal stopt.

Op percelen waar dit jaar Helminthosporium is waargenomen kunt u beter enkele jaren geen mais meer telen. Inzaai van gras is hier de beste optie. Indien dit niet mogelijk is kunt u het land bewerken zodat de stoppels los komen te liggen. Kies in dat geval beslist voor een maisras met een lage gevoeligheid voor helminthosporium zoals Bravour of Salgado.