Nieuwe inzichten: inkuilen met lager ds% loont

Mais natter inkuilen geeft minder verlies van voederwaarde, blijkt uit onderzoek van Eurofin. Door vervolgens Bonsilage Mais toe te voegen, krijgt u de garantie van een topkuil waarvan koeien het hele jaar maximaal kunnen presteren. Nieuw onderzoek van Eurofin bevestigt wat onderzoekers in Duitsland al jaren beweren. Ook in een droge snijmaiskuil zal het aandeel bestendig zetmeel uiteindelijk dalen naar 22 procent. Droge, dode mais met hoog bestendig zetmeel inkuilen heeft dus geen zin.

Het ideale oogstmoment

Het ideale oogstmoment is wanneer de maximale hoeveelheid zetmeel in de kolf bereikt wordt. Dit moment is zichtbaar aan het zwarte kurklaagje onder aan de maiskorrel. Wanneer dit te zien is, is de mais oogstrijp. Vaak is dit zwarte laagje al in de tweede of derde week van september te zien. Hierna gaat er nog wat water uit de korrel waardoor de kolf droger en bestendiger wordt. Deze bestendigheid wordt echter later in de kuil teniet gedaan door de aanwezige zuren.

 

Met deze nieuwe kennis in het achterhoofd, zullen veehouders eerder hakselen. Twee tot drie weken eerder oogsten, betekent minder kans op schimmelaantasting, minder kans op stormschade en een kuil die beter aan te rijden is. Het ideale drogestofgehalte van een maiskuil ligt tussen de 34 en 36 procent. Ook bij dit lagere drogestofgehalte zal snijmais echter makkelijk broeien. Wanneer de suikers in mais snel worden omgezet in de juiste verhouding melkzuur/azijnzuur en propaandiol, krijgen broei en schimmels geen kans. Het inzetten van een broeiremmer zoals Bonsilage Mais heeft dus altijd zin.

Broei en schimmel verliezen

Proeven laten zien dat flink broeiende mais tot 400 VEM minder bevat. Mais die slechts een beetje broeit bevat, heeft al gauw 100 VEM minder. Andere proeven tonen aan dat wanneer 25 procent van de maiskuil broeit, de dieren totaal 8 procent minder opnemen van het totale rantsoen. De reden hiervan is een verstoorde penswerking. De afbraak van het hele rantsoen verloopt veel trager en de rantsoenefficiëntie gaat met grote stappen achteruit.

 

Een snelle conservering is dus een pre. Gebruik van Bonsilage Mais in de snijmaiskuil levert 30 VEM per kg mais extra op. Bonsilage Maïs is een bacteriemengsel dat zeer snel de hoeveelheid goede zuren in de maiskuil verhoogt waardoor de afbraak van het voer in de kuil snel stopt en de mais uitermate goed verteerbaar is in de koe. Ook worden de pensbacteriën niet verstoord door foute schimmels in de mais. De kosten voor Bonsilage Mais per ton ingekuilde mais bedragen ongeveer 1,50 tot 1,55 euro. Dit betekent in de praktijk 45 tot 70 euro per hectare mais.

 

Klik hier voor meer informatie over het aanleggen van een gezonde smaakvolle maiskuil.

Voordeel KringloopWijzer

KringloopwijzerVeehouders die aan de slag gaan met de KringloopWijzer zien ook de voordelen van broeiremmers. Waar normaal 16 tot 20 procent van de energie verloren gaat door een trage conservering, brengt het inkuilmiddel Bonsilage Mais deze verliezen terug naar 4 procent. Bonsilage Mais garandeert dus een maximaal behoud aan voedingsstoffen, een hoge opname én een betere voerefficiëntie. Kortom: met Bonsilage Mais heeft u meer liters melk in de tank per kilogram gevreten ruwvoer waardoor u minder voer aan hoeft te kopen.

Bonsilage Mais

Bonsilage Mais is verkrijgbaar bij Barenbrug dealers. Voor al uw vragen over de teelt van ruwvoer kunt u terecht bij de Barenbrug dealers of stuur een mail naar info@barenbrug.nl.

 

Klik op de button voor een Barenbrug dealer bij u in de buurt.

 

terug