Je ruikt het! Z'n Bonsilage-kuil is frisser

Het toepassen van een Bonsilage inkuilmiddel merk je bij het openen van de kuil. Je ruikt het. De kuil heeft een
andere geur. Frisser. Ook komt broei en schimmelvorming bij het uitkuilen minder voor. Maar hoe werkt een Bonsilage
inkuilmiddel eigenlijk? Dat leggen we graag uit in onderstaand artikel.

Voor iedere kwaliteit grasland een specifiek inkuilmiddel

Een inkuilmiddel van Bonsilage bestaat uit verschillende bacteriënstammen. Voor het inkuilen van grasland hebben we drie verschillende inkuilmiddelen. Ieder inkuilmiddel heeft zijn eigen verhouding van bacteriësoorten en -stammen. Hierdoor zijn ze geschikt voor een bepaalde kwaliteit ruwvoer. Denk bijvoorbeeld aan een inkuilmiddel voor suikerrijk voorjaarsgras of een natte eiwitrijke najaarskuil.

 

Wat doen die bacteriën?
De bacteriën zorgen voor een gestuurde fermentatie van de kuil. We voegen aan vers ruwvoer specifieke bacteriën toe om als eindproduct een stabiele kuil te verkrijgen. Hetzelfde gebeurt bij de kaasbereiding: je voegt bacteriën toe om van melk een stabiele, stevige kaas te maken. Er bestaan twee typen bacteriën waarop een inkuilmiddel is gebaseerd:

1) homofermentatieve bacteriën 

2) heterofermentatieve bacteriën. 

Homofermentatieve bacteriën maken tijdens de fermentatie in de kuil melkzuur aan. Heterofermentatieve bacteriën maken naast melkzuur ook azijnzuur en soms propyleenglycol aan.

 

Wat doen die verschillende soorten zuren?
Melkzuur zorgt voor een pH-daling in de kuil. Deze pH-daling is noodzakelijk om de activiteit van slechte bacteriën zoals boterzuurbacteriën te remmen en te doden. Azijnzuur is een gist- en schimmelremmer. Met voldoende aanmaak van azijnzuur gaat je kuil minder snel broeien. Propyleenglycol wordt gevormd door de specifieke bacteriën van de stam L.buchneri. Binnen deze stam zijn er weer veel verschillende bacteriën. De bacteriën die we in Bonsilage
Fit gebruiken vormen het meeste propyleenglycol van alle L. buchneri soorten en geven een mooie balans tussen de verschillende benodigde zuren. Het voeren van kuilen met propyleenglycol, vermindert de kans op pensverzuring en ketose.

 

Welk product wanneer gebruiken?

De producten van Bonsilage worden verdeeld in twee categorieën:
1. Bonsilage voor zetmeelrijke producten (zoals mais)
2. Bonsilage voor eiwitrijke producten (zoals gras, klaver en luzerne).
Voor graspercelen kun je de dubbelwerkende inkuilmiddelen Bonsilage Fit gras en Bonsilage Plus gebruiken of Bonsilage Forte. Bonsilage Fit gras zetten we nagenoeg blindelings in bij de eerste en tweede suikerrijke snedes. Het talrijke aanwezige suiker kan omgezet worden naar onder andere propyleenglycol. Hierdoor gebruik je de suikers optimaal voor de conservering van je ruwvoer.

 

Verder richting de zomer neemt het aandeel eiwit toe. Bonsilage Plus is dan het aangewezen product om met dit eiwitrijk ruwvoer een goede fermentatie in de kuil te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat kuilen die behandeld zijn met Bonsilage Plus een lagere pH hebben, meer aerobe stabiliteit, een hogere conserveringsindex en een lagere broei-index. Verder is de allround inzetbare Bonsilage Plus ook voor de biologische landbouwer beschikbaar.

 

Wat te doen met eiwitrijk najaarsgras?
Eiwitrijke najaarsproducten zoals gras, gras/klaver en luzerne, conserveren moeilijker. Hiervoor is een inkuilmiddel nodig met een volledige focus op een zo snel mogelijke daling van de pH. Speciaal hiervoor is Bonsilage Forte ontwikkeld met homofermentatieve bacteriën. Dit inkuilmiddel zorgt voor een
razendsnelle pH-daling en zet meervoudige suikers om naar melkzuur. Daarnaast voorkomt het de vorming van boterzuur en ammoniak.