Klaver voor meer eiwit en gras met lagere stikstofgift

Meer eiwit en gras met lagere stikstofgift

Klaver staat volop in de belangstelling sinds het toedienen van stikstof sterk aan banden gelegd is. Op de klaver-demovelden zijn er duidelijke verschillen te zien tussen een grasklaverweide zonder kunstmest en gras dat volgens de huidige bemestingsnormen wordt bemest met maximaal 250 kg werkzame stikstof. Bovendien ziet u het positieve effect van grasklaver op het bodemleven.

rode klaverVoordelen rode klaver
Rode klaver bindt stikstof uit de lucht en legt dit vast in de bodem. De lange penwortels van rode klaver benutten deze stikstof en zetten dit om in een eiwitrijkgewas. Maaiweides met rode klaver produceren minstens 1 ton droge stof per hectare meer dan puur gras.