Meer eiwit uit ruwvoer door gebruik van klaver in grasland

Voordelen van klaver in een graslandmengsel?

Het gebruik van klaver in een weide levert méér eiwit op uit ruwvoer. Klaver is een vlinderbloemige. Vlinderbloemigen binden in samenwerking met rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht. Witte klaver bindt tot 150 kilogram stikstof per hectare, rode klaver tot 350 kilogram per hectare. De stelregel is dat klaver per ton productie 25 kilogram stikstof in de grond achterlaat. Deze stikstof komt in de zomer en in het najaar ten goede aan het gras. Ondanks een lage stikstofgift kan een goede opbrengst behouden blijven.

Wat is de relatie tussen stikstof en eiwit?

Een plant maakt van een kilogram stikstof (N) 6,25 kilogram ruw eiwit. Om in de eerste snede van 3.500 kilogram drogestof 17 procent eiwit te krijgen (dat is 600 kilogram eiwit per hectare) heeft u 100 kilogram stikstof nodig. Door gebruik van klaver, een goede bemesting en maaien op het juiste moment kunt u het eiwitgehalte positief beïnvloeden. Het stikstof leverend vermogen van de grond is ook belangrijk. Daarom is organische stof en bodemleven van groot belang voor goede eiwitgehalten.

 

Hoeveel klaver is optimaal in een weide?

De beste melkproductie, gezondheid, minimale verliezen  worden gehaald bij een klaver aandeel van 30 tot 50 procent in de weide. Het aandeel klaver in de weide kunt u beïnvloeden door uw maaihoogte. Door kort te maaien (4 centimeter) of de koeien een halve dag langer in de wei te laten, zal het klaveraandeel in de weide toenemen. Door hoger te maaien (7 centimeter) stimuleert u de grasgroei, en zal het klaver aandeel lager worden.