Meer melk door hogere graskwaliteit

Graslandvernieuwing zorgt niet alleen voor meer massa in de kuil. Door het toepassen van nieuwe genetica, en mengsels die precies zijn toegespitst op uw bedrijfssituatie, neemt ook de kwaliteit van het gras en het ruwvoer met sprongen toe. Zelfs bij lagere bemestingsnormen.

Voederwaarde (onkruid)grassen

Een gemiddeld weiland in Nederland is veertien jaar oud en bestaat voor 30 tot 40 procent uit slechte (onkruid)grassen zoals kweek, ruwbeemd, witbol en straatgras. Van deze weilanden komt een veel lagere kwaliteit kuilgras dan van een nieuwe weide. Waar Engels raaigras in mei een VEM scoort van 981 blijven de meeste andere onkruidgrassen onder de 900 VEM. In augustus/september zakken de onkruidgrassen zelfs onder de 800 VEM terwijl Engels raaigras nog boven de 850 VEM blijft.

 

Nieuwste genetica
Los van de kwaliteit is ook de hoeveelheid gras van de oude weide lager dan van een weide met de nieuwste genetica. Melkveehouders die hun land efficiënt willen benutten - en aankoop van voer willen beperken - kiezen daarom voor graslandvernieuwing. Investeren in graslandvernieuwing kan financieel altijd uit. Het opnieuw inzaaien van een perceel kost ongeveer 1.000 euro per hectare. De kosten worden in de eerste jaar terugverdiend doordat het weiland gemiddeld 30 procent meer gras produceert van een hoge kwaliteit (960 VEM ipv 900 VEM).

Benodigde hoeveelheid VEM voor productie van melk

 

 

Een voorbeeld maakt het belang van graslandvernieuwing meteen duidelijk (zie tabel Benodigde hoeveelheid VEM voor productie van melk). Een koe die 10.000 kg melk produceert heeft in het gras 941 VEM nodig als ze 10 kg droge stof uit gras vreet en 5 kg snijmais met 980 VEM. Als de gemiddelde graskuil 883 VEM bevat zal de productie op 8.000 liter per koe uitkomen. Daalt de VEM-waarde van gras naar 826 dan daalt de melkproductie in dit geval naar 6.000 liter per koe.
Grofweg kan gesteld worden dat voor elke 50 VEM per kg gras die een koe misloopt, zij 1 kg ruwvoer minder vreet door een tragere vertering. Omdat ook de krachtvoergift in dit geval lager is, daalt de melkproductie met 2.000 liter per koe per jaar.

 

 

Herkennen van (onkruid)grassen

Graszaadmengsel dat past bij uw bedrijf

Wanneer u grasland vernieuwt, kunt u meteen een keuze maken voor een mengsel dat het best bij uw bedrijfssituatie past. De ideale graskuil bevat 950 VEM, 18 procent ruw eiwit en 480 gram NDF (celwanden). Zeker nu de maximaal toe dienen hoeveelheid mest beperkt wordt, komt de eiwitvoorziening in het gras onder druk te staan. Het assortiment biedt u verschillende mengsels met ieder zijn specifieke eigenschappen. Lees meer over het assortiment graszaadmengels.

 

terug