Herstel grasland na muizen- of droogteschade

Muizen en twee jaar extreme droogte hebben enorme schade aangericht aan veel graslandpercelen. Onkruiden en slechte grassen (ruwbeemd) pakken hun kans en ontwikkelen zeer sterk op de aangetaste percelen. Het gevolg is dat veel veehouders dit voorjaar minder ruwvoer oogsten of ruwvoer van slechte kwaliteit.

 

Herstel schade vroeg in het voorjaar

Door zo vroeg mogelijk dit voorjaar je percelen te herinzaaien of te doorzaaien kun je ruwvoerverlies beperken. Februari is hiervoor een geschikte periode. De graskeuze hangt af van hoe je dit perceel gaat inzetten op je melkveebedrijf. Je ruwvoerpositie en je bouwplan zijn belangrijke uitgangspunten als het gaat om graskeuze.

In onderstaande schema hebben we de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet. Hiermee kies je eenvoudig het mengsel dat past bij je doel.

 

Klik op afbeelding om schema te downloaden

Stappenplan herstel graslandschade na vraatschade of droogte

Stap 1. Beoordeel het perceel  

Is herstel nog mogelijk of staat er zoveel onkruid en/of slechte grassen in het perceel dat het beter is om opnieuw in te zaaien? Hanteer hierbij de volgende vuistregel:
Kies voor herinzaai bij:

  • Minder dan 60% goede grassen
  • Meer dan 20% kweek 
  • Bij structuurschade door muizenvraat

 

Kies voor herstel (doorzaaien) bij:

  • Bij 60-80% goede grassen

 

Stap 2. Grondbewerking

Een goede grondbewerking is essentieel om succesvol grasland te herstellen. Overleg dit met je loonwerker. Er zijn in het verleden goede resultaten behaald met de overtop frees voor bij herinzaai.

 

Stap 3. Onkruidbestrijding

Voor onkruidbestrijding heb je verschillende mogelijkheden:

  • Is de onkruiddruk laag? Kies dan voor een mechanische aanpak d.m.v. wiedeggen. Verwijder het onkruid en dood organisch materiaal.

 

  • Is de onkruiddruk hoog? Kies dan voor chemische onkruidbestrijding.
  1.  Muur kun je vroeg in het voorjaar bestrijden met middelen die werkzaam zijn bij een lage temperatuur. 
  2. Kweek kun je effectiever bestrijden tijdens het groeiseizoen. Wacht na de bespuiting minimaal een week met het inzaaien of doorzaaien van het perceel.

 

  • Kies je ervoor om eerst door te zaaien en dan het onkruid te bestrijden? Wacht dan 2 weken na doorzaai met de onkruidbestrijding.

 

Stap 4. Kies het juiste graszaadmengsel

Het uitgangspunt voor de graskeuze is altijd de vraag hoe je klant het perceel de komende tijd gaat inzetten. Houd met het advies ook rekening met de ruwvoer positie op het bedrijf.

Mengsels voor herstel grasland na muizenschade

terug