Tijdig onderwerken vanggewas biedt voordelen

Van half tot eind april gaat het overgrote deel van het maiszaad weer de grond in. Vroegtijdig het vanggewas onderwerken biedt veel voordelen.

Door de zachte winter en de vele neerslag, is het vanggewas dit jaar hard gegroeid. Langer wachten met onderwerken geeft een nog massaler gewas dat moeilijker onder de grond te krijgen is. Het advies is daarom om zo snel mogelijk te beginnen met de werkzaamheden. Voordelen van nu onderwerken zijn:

  • Geen onnodig vochtverlies door gewas groei.
  • Verteerd gewas is een voedingsbron voor jonge maisplanten.

Massa en soort vanggewas bepalend voor methode van onderwerken

Het onderwerken van het vanggewas kan het beste gebeuren door één of meerdere mechanische bewerkingen, afhankelijk van het soort vanggewas en de massaliteit van het gewas.

 

Een bewerking alleen met een cultivator volstaat vaak niet. Klepelen gevolgd door schijfeggen is een prima methode om massale gewassen onder de grond te krijgen. Ook bemesten met een bouwlandinjecteur kan een goede eerste bewerking zijn. Frezen is sowieso een adequate aanpak voor het onderwerken van het vanggewas. De mechanische bewerking dient gevolgd te worden door het ploegen en zaaibedklaar maken van het perceel zodat de mais op tijd de grond in kan.

Verbeter bodemvruchtbaarheid met groenbemester

Onderzoek op proeflocatie Vredepeel (onderdeel van Wageningen University & Research) toont aan dat Proterra Maize de beste keuze is voor onderzaai in snijmais. Proterra Maize is een groenbemester speciaal ontwikkeld om gelijktijdig met snijmais te zaaien. Het produceert de meeste bovengrondse en ondergrondse biomassa van alle groenbemesters. Proterra Maize is daarmee een ideaal mengsel om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren.

 

Bekijk de film over het onderzoek biomassa bepaling bij vanggewassen.


terug