Succesvol klaver telen? Zo doe je dat!

Klaver is een prachtig gewas om samen met gras te telen. Het levert je extra eiwit, je hoeft minder kunstmest te strooien en je koeien zijn er dol op. De teelt is niet moeilijk, maar je moet wel de juiste dingen doen.

Zaai tussen 15 maart en 15 september

Klaver vestigt zich het beste tussen 15 maart en 15 september. Inzaaien in het vroege voorjaar heeft niet de voorkeur. Klaver kun je het beste zaaien na een vroege akkerbouwteelt, zoals graan of pootaardappelen. Dan heeft het gewas de tijd om zich vóór de winter nog goed te ontwikkelen en heeft het minder last van onkruiddruk. Bij later inzaaien hangt de kans van slagen sterk af van de weersomstandigheden omdat jonge klaver- en rietzwenkplantjes gevoelig zijn voor nachtvorst. Klaver heeft behoefte aan water tijdens de kieming, veel meer dan gras. Regen na inzaai is daarom belangrijk. Stem je inzaaimoment dus af op het verwachte weer.

Is je bodem niet te zuur?

Klaver houdt niet van een zure bodem. Dan stopt de groei. Voor zandgrond is een pH van 5,2 tot 5,5 optimaal, voor klei is dat 6 tot 6,5. Als je een grondmonster neemt, weet je precies hoeveel kalk het perceel nodig heeft. Let bovendien op het stikstofleverend vermogen. Ligt dat onder de 150, dan vindt klaver dat prima! Klaver vestigt zich het beste in een stikstofarme bodem. Om deze reden kun je rondom de inzaai van gras/klaver het perceel tijdelijk even niet bemesten.

Mengen, mengen en nog eens mengen

Klaverzaad en graszaad hebben een andere grootte en gewicht. Het kan dus ontmengen in je zaaimachine. Goed mengen is belangrijk voor een mooie verdeling van de klaver door je weide. Meng het zaaizaad voor maximaal 1 ha. Bij het zaaien van witte klaver houd je 2 tot 5 kg per hectare aan en voor rode klaver 5 tot 10 kg. Bij een late inzaai mag je de hoeveelheid verhogen met 1 tot 2 kg.

Zaai niet te diep

Klaverzaad is fijner dan graszaad. Voor een goede opkomst moet je de klaver niet dieper zaaien dan 2 cm. De optimale zaaidiepte voor klaver is 0,5 tot 1 cm. Met een Cambridge-rol kun je het zaad perfect aandrukken zodat de kieming optimaal verloopt.

Kies het klavermengel dat bij je past!

Er zijn verschillende klavermengsels. En elke klaver heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Kies daarom de klaver die het beste bij jouw wensen en percelen past. Een vuistregel: rode klaver is geschikt voor maaiweides, witte klaver voor beweiding.

 

Klik hier voor een overzicht van onze klavermengsels.

Rode en witte klaver apart behandelen

De groei van rode en witte klaver kun je ieder op een andere manier stimuleren.

 

  • Kleinbladige witte weideklaver mag je veelvuldig weiden of maaien. Een korte stoppellengte is gunstig zodat de klaver volop zonlicht krijgt.

  • Rode klaver gedijt goed bij een hoge stoppel na maaien (7-8 cm) en bij voorkeur een niet te lichte snede. Eén keer per jaar kun je een zware snede oogsten: meestal later in het jaar als de rode klaver voldoende bloeit. Een te zware snede verhoogt echter de kans op verhoute paarse stengels met een matige voederwaarde.

 

  • Het klaveraandeel daalt als je rode klaver meer dan drie dagen aaneengesloten beweidt. Kies daarom altijd voor een mengsel met witte klaver (Quartet) als je de percelen wilt beweiden.

Kan ik klaver doorzaaien? Jazeker!

Klaver kun je doorzaaien in een bestaande weide. Tegen weinig kosten teel je zo nog meer eiwit van eigen bodem.

Het gras kort maaien
De belangrijkste tip bij doorzaaien van klaver in een bestaand perceel? Maai het gras kort! Gras heeft hierdoor meer tijd nodig voor zijn hergroei. Wanneer je het klaverzaad ondiep zaait (3 mm), in het kort gemaaide perceel, heb je het beste resultaat. Doorzaaien kun je het beste doen met een strokenfrees of een wiedeg. Bij veel open plekken in de weide kun je het beste 10 kg graszaad bijmengen zodat de kale plekken snel opgevuld zijn.

Tot slot: de finishing touch

Jonge klaverplantjes hebben even de tijd nodig om zich goed te vestigen. Een goed begin is daarom zeker het halve werk.

Binnen twee maanden na inzaai: maaien of beweiden
Wanneer je binnen twee maanden na inzaai de weide maait of beweidt, komen de jonge klaverplantjes mooi in het zonlicht te staan en groeien ze daarna goed door.

Beperk de mestgift bij inzaai in het najaar
Hiermee voorkom je dat het gras de overhand krijgt en klaver zich moeilijker kan ontwikkelen of verdwijnt. Klaver heeft licht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Mechanisch onkruid bestrijden
Omdat in een grasklaverperceel het bestrijden van onkruid beperkt mogelijk is, is mechanische onkruidbestrijding de beste manier. Chemische middelen zijn wel toegestaan maar laten een beperkt resultaat zien of hebben veel tijd nodig voor een goed resultaat.

 

Pas stikstofgift aan

Klaver heeft een hekel aan stikstof. Geef daarom minimaal kunstmest en beperk je drijfmestgiften tot ongeveer 2/3 van een gangbare gift en bemest alleen in het voorjaar. Klaver heeft wel behoefte aan kali, dit kan een mooie meststof zijn voor in de zomer. Een goede grasklaverweide krijg je door de drijfmestgift aan te passen aan het aandeel klaver!

Voorkom veldverliezen bij inkuilen
Indien je schudt of wierst bij een laag toerental, voorkom je verlies van de breekbare kalverblaadjes. Juist hierin zit een hoge voedingswaarde en veel eiwit. Schudt niet bij een droog gewas. Dat geeft onnodig verlies. Omdat grasklaver vaak een eiwitrijker gewas is, verloopt de conservering moeilijker dan bij gangbaar gras. De Bonsilage inkuilmiddelen zorgen voor een betere conservering en behoud van de eiwitkwaliteit.

terug