Melkveehouder Albring kiest voor een productieve eiwitteelt in droge zomer

Melkveehouder Henk Albring uit Drouwenermond (Drenthe) laat zijn ruwvoerpositie niet afhangen van het weer. Hij gaat de samenwerking aan met lokale akkerbouwers. En dat bleek zeer succesvol toen hij te maken kreeg met een lange, droge zomer.

Samenwerken bleek win-win situatie

Henk ging de samenwerking aan met drie akkerbouwers in zijn buurt, direct na de tarweoogst. Hij zaaide het eenjarige grasklavermengsel ProtaPlus® op hun grond, in totaal zo'n 30 hectare. Het doel was duidelijk: de akkerbouwers wilden een goede groenbemester, terwijl Henk op zoek was naar eiwitrijk ruwvoer om minder soja te hoeven kopen. Een win-win situatie voor beide partijen.

Goede opbrengst ondanks weinig mest en water

Wat opviel, was dat ondanks de droogte en het ontbreken van irrigatie, ProtaPlus uitstekend gedijde. Er werd 15 ton drijfmest uitgereden en er was geen kunstmest nodig. Tot Albrings verbazing kon hij ze in november een opbrengst van ongeveer 3 ton droge stof per hectare binnenhalen. Een prestatie die gezien de omstandigheden indrukwekkend was. Henk: "Als we op tijd regen hadden gehad, hadden we zeker een tweede snede kunnen maaien."

Perfecte aanvulling in winterrantsoen

ProtaPlus bleek perfect te passen in het rantsoen van het vee. Het werd in een droge graskuil ingekuild, wat zowel de conservering als de voederwaarde ten goede kwam. Henk was zeer tevreden over de verteerbaarheid van het gewas. Ze voegden er gras aan toe om de structuur te verbeteren. Hoewel Henk geen aparte kuilanalyse van alleen het ProtaPlus gewas heeft, is hij ervan overtuigd dat het eiwitgehalte van het mengsel nog hoger ligt dan het gemiddelde van 18% ruw eiwit in de kuil.

Als het tekort dreigt, zullen we zeker weer voor ProtaPlus gaan.

Henk Albring
Melkveehouder

De oplossing bij dreigend ruwvoertekort

De beslissing om opnieuw voor ProtaPlus te kiezen, hangt af van de ruwvoervoorraad van het bedrijf in de zomer. Henk benadrukt: "Als het tekort dreigt, zullen we zeker weer voor ProtaPlus gaan. We geven de voorkeur aan het telen van ons eigen eiwit in plaats van duur voer aan te kopen. Zeker gezien de goede verstandhouding met grondeigenaren in de regio zijn er volop mogelijkheden. Voor de akkerbouwers is het immers een goede voorvrucht voor de opvolgende teelt."  

Albring heeft in dat kader nog een tip. “Als je ziet aankomen dat de voervoorraad krap wordt, zoek dan contacten in de buurt om afspraken te maken. Er ligt nog heel veel grond zwart in de herfst die bruikbaar is om goed ruwvoer op te telen.”

Is ProtaPlus ook iets voor jou?

Ben je enthousiast geworden van het verhaal van Henk Albring en wil je weten of ProtaPlus past in jouw bouwplan? Klik dan hier voor meer informatie over ProtaPlus. Bel of app je vraag naar onze grasspecialist Mark Jan Vink op 06 23 07 77 41.

terug