Vruchtwisseling heeft veel voordelen

Met een continuteelt van mais gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit en vermindert de opbrengst. Het advies: wissel maisteelt af met tijdelijk grasland. Het beste resultaat wordt behaald met 4 - 2 jaar gras met 1 - 2 jaar mais. Dit geeft een betere bodemvruchtbaarheid en een hogere ruwvoeropbrengst.

Lage fosfaatnorm

Met de lage fosfaatnorm is de hoeveelheid uitgereden drijfmest onvoldoende om de bodem productief te houden voor de teelt van mais. Naast opbrengstverlies is het gewas hierdoor ook gevoeliger voor ziekten. Maisteelt afwisselen met tijdelijk grasland is een goede optie om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en de ruwvoeropbrengst te stimuleren. Gedurende de maisteelt kunnen slechte grassen zoals straatgras ruwbeemd en zuringen effectief bestreden worden. Gedurende de grasteelt verbetert de bodemstructuur en wordt organische stof aangevuld. Barenbrug heeft vijf opties voor wisselteelt waarmee melkveehouders hun ruwvoeropbrengst kunnen verhogen.

Vruchtwisseling om 4 jaar

Structuur met Nutrifibre en rode en witte klaver is een goed advies voor een wisselteelt van vier jaar. Dit mengsel levert jaarlijks 30 procent meer massa dan een standaard grasmengsel, heeft een uitstekende beworteling (tot 105 centimeter diep) en laat fosfaat en stikstof niet verloren gaan. Ook de overige mengsels zijn een goede optie vanwege hun hoge opbrengst. Aangevuld met klavers brengt u met deze mengsel tevens extra stikstof in de grond.

 

vruchtwisseling

 

 

 

Vruchtwisseling om 3 jaar

Tornado 3 is een ideaal mengsel wanneer u het perceel na drie jaar weer in wilt zetten voor akkerbouw. Dit mengsel bestaat voor 60 procent uit een kruising tussen Engels en Italiaans raaigras. Deze kruising geeft een zeer hoge opbrengst. De andere 40 procent bestaat uit Engels raaigras dat die zode dichthoudt. Op arme gronden (met een organischestofgehalte onder de 3 procent of een stikstofleverend vermogen lager dan 150 kg per jaar) is een langere periode van gras gewenst dan 3 jaar.

Vruchtwisseling om 2 jaar

Tornado 2 past het beste als u op een perceel na twee jaar weer een akkerbouwgewas wilt telen. Hierin zit Barmultra II: het beste tetraploïde Engels raaigras dat 12 procent meer massa geeft dan een gemiddeld Italiaans raaigras. Barmultra kan ook beter tegen berijden dan normaal Italiaans. Naast Barmultra zit in Tornado 2 het ras Barelli, het beste diploïde Italiaans raaigras. Dit ras heeft een uitstekende voederwaarde en maakt zelfs bij donker weer veel suiker aan. Met Tornado 2 kan in april al een uitstekende graskuil gemaakt worden. Tetragreen is een goede oplossing als u geen Italiaans raaigras wilt, bijvoorbeeld omdat u graszaadteler bent van Engels raaigras. Dit gras is vrij van kweek en duist en voegt onder de grond veel organische stof toe.

 

Vruchtwisseling half jaar t/m 1 jaar

ProtaPlus past zeer goed als u na 1 juni maar zes tot tien maanden heeft om het perceel te benutten. Dit mengsel bevat 50 procent Italiaans raaigras met 50 procent incarnaatklaver en Perzische klaver. Deze klavers geven in korte tijd een hoge opbrengst. Ze verbeteren de grond en leveren enorm veel eiwit in het gewas. ProtaPlus kan gemaaid en beweid worden en is GLB-waardig. Intermezzo kunt u zaaien vanaf 1 september tot half oktober en vervolgens twee keer maaien. Dit Italiaans raaigras heeft een zeer hoge organischestofproductie onder de grond. SoilCover kan onder slechte en koude condities perfect gezaaid worden. Het heeft ‘turbozaden’ die uitstekend kiemen, zelfs bij een rondtemperatuur van 6 graden Celsius. Alleen de allerbeste 10 procent van Italiaans raaigras en Westwoldsraaigras worden in dit mengsel toegepast.

GLB

GLB

 

Barenbrug heeft meerdere mengsels die voldoen aan de EU-richtlijnen voor biodiversiteit en die dus in aanmerking komen voor vergroening. Deze herkent u aan het GLB logo.

Barenbrug dealer bij u in de buurt

Barenbrugdealer

Producten voor vruchtwisseling zijn verkrijgbaar bij de Barenbrugdealers. Klik op de button voor een Barenbrugdealer bij u in de buurt.