Weet u wat uw koe vreet?

Gras bevat structuur, eiwit en energie. Een goede verhouding tussen deze drie elementen bepaalt het optimale moment om te maaien of te beweiden. Met de grashoogtemeter van Barenbrug meet u eenvoudig of het gras het optimale stadium heeft bereikt.  

Optimaal maaimoment

Gras heeft de ideale samenstelling om in te kuilen bij een opbrengst van 3.500 kg droge stof per hectare. Indien het gras vers gevoerd wordt dan ligt het optimale maaimoment bij 2.500 kg droge stof per hectare. Percelen die uitsluitend gemaaid worden kunt u het beste inzaaien met maaimengsels voor de hoge opbrengst smakelijk kuilvoer. Maaien en Structuur met NutriFibre technologie leveren u de hoogste opbrengst uitstekend kuilgras.

Optimaal beweidingsmoment

Het optimale moment voor beweiden is bij 1.700 kg droge stof per hectare. Staat er minder gras, dan krijgen de koeien te weinig structuur binnen en stijgt het ureumgetal. Bovendien groeit jong gras trager waardoor de kostprijs per kg stijgt. Staat er te veel gras dan krijgen de koeien te veel structuur in relatie tot energie en eiwit. Een lagere melkgift is dan het gevolg. SmakelijkeWeide is een graszaadmengsel voor percelen met smakelijk gras die uitstekend beweid kunnen worden.

Standweiden

Met standweiden weet u niet wat en hoeveel uw koeien vreten. Koeien vreten in een nieuwe weide eerst alleen het blad van het gras en vervolgens de pseudostengel. Omdat de samenstelling van het blad en de pseudostengel behoorlijk verschillend zijn, krijgen de koeien geen optimaal rantsoen.

Siësta beweiding/strip grazing

Met siësta beweiding of strip grazing weet u wat uw koeien vreten. Bij 1.700 kg droge stof per hectare staat er 170 gram droge stof per m2.  Indien een koe 100 m2 afgraast dan vreet ze 17 kg droge stof. Bij een rantsoen met 5 kg mais per dag is 12 tot 13 kg droge stof uit vers gras optimaal. Hiermee kunt u de ideale perceelsgrootte per dag berekenen.

!

Graslandhoogtemeter

De donker groene kleur op de grashoogtemeter geeft het optimale moment van maaien of inscharen aan. Raakt het gras het rode vlak, dan bent u te vroeg of te laat. Wilt u de Barenbrug grashoogte meter ontvangen, vul dan uw adresgegevens in op het contactformulier o.v.v. grashoogte meter . Wij sturen dan de grashoogtemeter naar u toe.

Maaihoogte

De maaihoogte van Engels raaigras varieert tussen 4 cm in voorjaar en 7 cm in het najaar. Zachtbladig rietzwenk (Structuur) en Italiaans raaigras moeten hoger gemaaid worden. Deze grassen hebben een hoger groeipunt en hebben een snellere hergroei als u het gras hoger maait op 8-9 cm.

terug