Win een weidewandeling met een grasspecialist

Een veelbesproken onderwerp bij het benutten van mineralen is beweiding. Stikstof die tijdens beweiding in de wei terechtkomt, is in de meeste gevallen minder efficiënt te benutten dan wanneer de stikstof in de mestkelder zit onder de stal.

Bij weidegang is de stikstofbenutting gemiddeld 20 procent, bij de toediening van drijfmest is dat 50 procent. Een kilo mest in de put is dus efficiënter in te zetten dan dezelfde kilo mest die de koe in de wei achterlaat. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan: minder beweiden of beter beweiden. Gezien de maatschappelijke discussie over weidegang, ligt werken aan de laatste optie het meest voor de hand.

 

Barenbrug verloot een gratis weidewandeling waarin u advies krijgt van een grasspecialist van Barenbrug. Mail uw naam en adres vóór 1 september naar avdbrink@barenbrug.nl. Onder alle inzenders verloten we één weidewandeling op uw eigen melkveebedrijf.