Zware omstandigheden extra reden voor Bonsilage Plus


Door nat inkuilen en donker weer verloopt het inkuilproces niet optimaal. Met name bij onbehandelde kuilen daalt de pH niet snel genoeg, waardoor er veel silogas geproduceerd wordt. Zodra de pH tot onder de 4,5 daalt, stopt de silogasproductie. Een daling in de pH kan gerealiseerd worden door gebruik van Bonsilage Plus.

 

Silogas bestaat uit een mengsel van o.a. stikstofmonoxide en lachgas (salpeterzuur in de oplossing). Het wordt gevormd bij de omzetting van nitraat. Het model van de stofwisseling van nitraat gaat via nitriet naar ammoniak, of lachgas (N2O) / salpeterzuur. 

Het proces begint binnen een paar uur na afdekken. De silogassen zijn gevaarlijk en kunnen zelfs tot de dood van mensen lijden. Het gas is zwaarder dan lucht en bevindt zich laag bij de grond. De vluchtige stikstofaminen (silogas) worden gevormd bij het inkuilproces van hoge nitraatkuilen door de reactie tussen tweewaardige aminen en nitriet onder lage pH-condities.

 

Normaliter wordt minder dan 1% van de totale N-verbindingen in silages omgezet in dit gas, als de pH zeer snel daalt.

 

De belangrijkste oorzaak is het hoge niveau van stikstofbemesting. Het resulteert in een lager suikergehalte en zorgt voor  een toename van eiwit. Hiernaast zorgt het voor de bufferende capaciteit voor zuren. Deze condities kunnen leiden tot een langzamere daling van de pH, en kunnen uiteindelijk resulteren in een hogere pH. Hierdoor is het mogelijk dat enterobacteriën zich langer manifesteren in de silage.

 

Tabel 1  Omzetting van nitraat-N die plaats vindt tijdens de verzuring 

ReactiePH GebiedpH gebiedMethode
1. NO3- + AH2 + H+NO- 2 + A + H2O

>4.5-5.0

>5.5

>4.0

Enterobacteriën

Plantenzymen

Melkzuurbacteriën

2. 2NO- 2 + 2 AH2 + 2 H+N2O + 2A +  3 H2O >4.5-5.0Enterobacteriën
3. NO2- + 3 AH2 + 2 H+NH4- + 3A + 2 H2O>4.5-5.0Enterobacteriën
4. NO2 + 2 H22 NO- + NO3- + H2O>6.0

Chemisch

AH2 electronendonor: e.g. carbohydraat. NAD.

 

Stammen van enterobacteriën - claustridia an lacobacilli - kunnen nitraat afbreken. Smith isoleerde en identificeerde stammen van enterobacteriën die salpeterzuur / lachgas produceerden bij de afbraak van nitraat. Spoelstra isoleerde en identificeerde verschillende enterobacteriën en heeft hun mogelijkheden om nitraat te reduceren getest. Hij is dan ook van mening dat enterobacteriën mogelijk verantwoordelijk zijn voor de nitraatafbraak. Hij baseert zich op de volgende feiten:

 

  1. Enterobacteriën komen voor in het beginstadium van verzuring en nemen in aantal af als verdere verzuring plaatsvindt.
  2. Ze lijken in kwalitatief mindere kuilen in leven te blijven, omdat ze energie uit afbraakstoffen kunnen halen.
  3. Door de bufferende werking van ammoniak  op de PH blijven ze langer in dit PH-gebied, waarin ze sterk zijn.
  4. Deze bacteriën zijn in staat via nitriet ammoniak te maken. Sommige kunnen ook  lachgas/salpeterzuur produceren.

 

Tabel 2     Percentage originele nitraat afgebroken na 20 uur in graskuilen na inoculeren met enterobacteriën


Aantal stammen% Afbraak
Onbehandeld-10-25 
Curobacter Freundiï285-90
Erseinia Herbicola77

10-30

Escherichia Coli785-95
Hafnia Alvei2    100
Proseus Morganiï  1      93

Bron: Spoelstra

  

 

Conclusie

Door hoge stikstofvoorraden en het huidige weer, veel water,  en weinig zon, hebben we te maken met een snelle groei en lage suikergehaltes waardoor de pH-daling in de kuil moeilijker wordt. Hierdoor kunnen in de kuil in combinatie met lage DS% de enterobacteriën langer in leven blijven. Zo kan er meer N20-gas worden geproduceerd. Het gas kan dodelijk zijn.

Door het toevoegen van goede snelwerkende melkzuurbacteriën kan de pH snel dalen, zodat de afbraaktijd verkort wordt en de pH snel onder de 4.5 kan dalen. Een product als Bonsilage Plus kan een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van silogas, omdat het zorgt voor een zeer snelle pH-daling en zijn werking behoudt bij lage suikergehaltes tot 1.5%. 

 

Wilt u meer informatie over Bonsilage Plus? Kijk dan op de Bonsilage Plus productpagina

terug