Innovatie

Ons assortiment is het resultaat van een continu langetermijnproces gebaseerd op wetenschappelijk genetisch onderzoek. Door wereldwijde samenwerking breiden we onze kennis voortdurend uit. We zijn steeds op zoek naar innovaties, gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor de gebruiker van onze producten.


Barenbrug heeft met succes grassoorten en -rassen ontwikkeld met unieke eigenschappen, zoals specifieke ziekteresistenties, zout- en schaduwtolerantie, trage groei voor lage maaifrequentie en herstellingsvermogen bij extreme betreding, zoals voetbal. Barenbrug bezit zo'n 200 met kwekersrecht of patenten beschermde variëteiten. Een voorbeeld van marktgerichte innovatie is het onderzoek naar de invloed van specifieke grasvariëteiten op het voorkomen van hart- en vaatziekten, in de voedselketen gras - koe -  melk - zuivelproducten - menselijke consumptie.