Internationaal

Onze internationale aanpak van plantenveredeling, zaaizaadproductie en marketing komt voort uit wereldwijde ambities. Internationaal onderscheiden wij ons doordat wij voor alle belangrijke klimaatzones goede producten en support kunnen bieden.

Met 22 vestigingen in 13 landen op vijf continenten heeft de Royal Barenbrug Group een wereldwijd netwerk van onderzoeksstations, zaaizaadproductiebedrijven en marketing & sales organisaties. Het doel voor de langere termijn is als specialist in grassen en andere voedergewassen blijvend tot de wereldtop te behoren.