Kwaliteitscontrole

Binnen de EU mag alleen gecertificeerd zaaizaad in het verkeer worden gebracht. Voor certificering moet het zaaizaad voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. Hiervoor worden alle zaaizaadpartijen getest op raszuiverheid, kiemkracht en vochtgehalte in ons zaaizaadlaboratorium.

Wat we doen

Voor een raszuiverheidsbepaling wordt een monster van elke zaadpartij geanalyseerd; zaden van ‘vreemde’ soorten in het monster waaronder onkruiden worden benoemd en geteld. Als zaaizaad analist heb je geleerd om alle vreemde soorten te herkennen of te kunnen opzoeken. Naast kennis is ervaring erg belangrijk en bij vragen kunnen we als collega’s elkaar helpen. Het blijft een boeiende opdracht om de kwaliteit goed te beoordelen.

 

Ook de kiemkracht wordt beoordeeld. In vier herhalingen van elk 100 zaden wordt het monster op een speciaal viltpapier gelegd en in geconditioneerde kiemkasten geplaatst. Na een aantal dagen wordt het aantal goed gekiemde zaden beoordeeld en geteld. Ook hiervoor is kennis en ervaring nodig voor een goede beoordeling van de verschillende soorten. Zo kiemt een zeer klein veldbeemdzaadje veel trager dan het grote zaad van een Westerwolds raaigras     

 

Het tweede deel is een nieuw lab dat het seed enhancement lab heet. Hierbij zijn we bezig met seed enhancement onderdelen zoals zaadbehandeling en insurance quality control. In dit lab komen de behandelde monsters binnen die we testen op de hoeveelheid stof die in de zaadbehandeling zit. Daar komen later nog meerdere testen bij om te kijken hoe goed de behandeling in de zaadjes werkt. Het tweede lab is net nieuw dus er zijn nog maar een paar testjes begonnen.

Opleiding

Voor het werk van zaaizaadanalist wordt je intern opgeleid. Voor de zuiverheidsanalyse begin je met het bekijken en bestuderen van zaden. Deze hebben allemaal specifieke kenmerken die je moet leren en herkennen. Je leert zo’n  250 verschillende zaden (her)kennen. Uiteindelijk leg je een examen af voor een diploma van de Nederlandse Algemene Keuringsdiens van zaaizaden en pootgoed NAK.

Voor de kiemkrachtanalyse werkt dit hetzelfde. Tijdens de opleiding ga je meewerken op het lab en alles wordt nagekeken. Als je uiteindelijk alles goed kan en begrijpt leg je het examen af.

Medewerkers aan het woord

“Ik vind het goed dat Barenbrug meewerkt aan mijn doelen. Veel is in overleg mogelijk zoals bijvoorbeeld het volgen van cursussen. Ik kan mijn kennis dus altijd blijven uitbreiden en mezelf blijven uitdagen.”

Miranda Brink - Medewerker zaaizaadlaboratorium

 

“Barenbrug is een leuk bedrijf om voor te werken met een goede collegiale sfeer. Daarnaast wordt er veel georganiseerd door de personeelsvereniging zoals leuke feestjes of lekkere hapjes tussendoor. Ik heb het heel goed naar mijn zin hier.”

Barbara Horlings – Medewerker zaaizaadlaboratorium