RGT Planet

Hoogste opbrengst in de zomergerst

  • Brouwgerst
  • Voergerst
  • Ras in onderzoek

RGT Planet is ’s werelds meest productieve zomergerstras en is hierdoor een veelbelovende nieuwe aanvulling op de Aanbevelende Rassenlijst 2017.

 

Meest productieve zomergerst

RGT Planet scoort vanaf zijn spectaculaire opwachting op de proefvelden in 2012 wereldwijd in alle teeltgebieden stabiel de hoogste opbrengst. Ook op de Nederlandse klei-, zand- en dalgrond laat het ras nu al vijf jaar een onuitwisbare indruk achter. Kortom, het is een zeer betrouwbaar te telen ras dat jaar op jaar op alle locaties goed presteert in opbrengst. Juist daarom is RGT Planet in Nederland met stip binnengekomen op de Aanbevelende Rassenlijst 2017 van de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen (CSAR).


In de rassenlijst is af te lezen dat RGT Planet op alle gronden zéér hoog scoort in opbrengst, zowel in proeven met en zonder ziektebestrijding. Op zandgrond komt de topwaarde met ziektebestrijding overeen met een korrelopbrengst van 8,4 ton/ ha en zonder ziektebestrijding 7,5 ton/ha. En op kleigrond is de opbrengst respectievelijk 9,8 ton/ha (met) en 9,2 ton/ha (zonder). Op zandgrond wordt zomergerst eind juli geoogst, op kleigrond begin augustus. De vroege oogst biedt alle kansen voor een nateelt met een groenbemester.

 

Opbrengstpotentie

Planet

Zandgrond - met ziektebestrijding

106

Zandgrond - zonder ziektebestrijding

104

Kleigrond - met ziektebestrijding

106

Kleigrond - zonder ziektebestrijding

108

 

Ziekteresistentie

 

Meeldauw

9

Netvlekkenziekte

7

Bladvlekkenziekte

7

Dwergroest

7

Stevigheid

7

Bron: CSAR, Aanbevelende Rassenlijst zomergerst 2017.

 

Brouwkwaliteit optima forma

RGT Planet is niet alleen een topper in opbrengst, de gerst komt ook zeer goed uit industriële proeven van de grootste bierbrouwers en staat nu voor het derde jaar op de Groene lijst van Heineken. Ook de brouwmeesters van ABInbev, SAB Miller, Coors, Carlsberg en Guinness onderschrijven de kwaliteit van RGT Planet-gerst als essentieel ingrediënt van bier.

Dat RGT Planet met kop en schouders boven andere soorten zomergerst uit steekt, dankt het ras aan de voor de bierindustrie wenselijke grote korrel, een goed eiwitgehalte en aan een gezond financieel rendement. Voor de kenners: de mooie kleur en de afwezigheid van ongewenste bijsmaken bezorgt RGT Planet zijn goede Wort-kwaliteit.

 

Internationaal wordt de kwaliteit van RGT Planet evenzeer onderschreven door de officiële instanties in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Tsjechië, Denemarken, Finland, Polen en Spanje. Logisch dat het ras in deze landen in korte tijd de meest gevraagde zomergerst is geworden.

 

Landbouwkundig zeer goed

RGT Planet heeft landbouwkundig sterke kwaliteiten, zoals is af te leiden uit de Rassenlijst 2017. Het ras heeft een prima resistentie tegen bladvlekken- en netvlekkenziekte en een meer dan uitstekende resistentie tegen meeldauw. RGT Planet is vroeg rijp waarbij de aar snel afrijpt. De combinatie van de sterke ziekteresistentie en stevigheid maakt deze zomergerst tot een zeer betrouwbaar ras.

 

Zaaizaad
Zomergerst kan vroeg in het voorjaar worden gezaaid zodra de grond daarvoor geschikt is (eind januari – begin april). De zaaizaadhoeveelheid (125 tot 175 kg/ha) hangt af van de grondslag en het duizendkorrelgewicht (DKG). Afhankelijk van het duizendkorrelgewicht, de kiemkracht en zaaiomstandigheden zijn onderstaande zaaizaadhoeveelheden gebruikelijk.

DKG   Goede omstandigheden         Gemiddelde omstandigheden

45 gr    125 kg / ha                             140 kg / ha
50 gr    140 kg / ha                             155 kg / ha
55 gr    155 kg / ha                             175 kg / ha

Bron: Wageningen Plant Research (voorheen PPO)

 

Bemesting
Bemesting van zomergerst gebeurt op basis van de gebruiksnormen. Bodemonderzoek laat zien hoeveel stikstof, fosfaat en kali er per hectare mag worden toegediend. Zomergerst is gevoelig voor een gebrek aan magnesium en mangaan. Wanneer een gebrek aan deze elementen wordt vastgesteld, wordt geadviseerd een bladbespuiting uit te voeren met deze meststof(fen).

Onder voorwaarden mogen telers van graan op kleigrond een hogere stikstofgebruiksnorm hanteren. Voor zomergerst bedraagt deze stikstofdifferentiatie (extra gift) 30 kg N/ha per jaar. Een van de voorwaarden is dat de opbrengst aan zomergerst in 2016 bovengemiddeld (> 7.000 kg/ha) was. Voor meer informatie raadpleeg uw adviseur.

Dankzij zijn robuustheid en weerbaarheid tegen belagers is het risico van legering bij RGT Planet zeer beperkt. Toepassing van een groeiregulator is in zomergerst niet gebruikelijk, maar kan onder specifieke omstandigheden zinvol zijn.


Gewasbescherming
RGT Planet bezit goede resistenties tegen de belangrijkste bladziekten. Doorgaans zijn er in totaal 2 of 3 bespuitingen tegen ziekten en onkruiden nodig. Indien zich ziekten aandienen, wordt een tijdige bespuiting met fungiciden aangeraden. Vooral blad- en netvlekkenziekten kunnen zich onder bepaalde weersomstandigheden sterk uitbreiden en tot opbrengstderving leiden. Uw adviseur kan u er alles over vertellen.

Specificaties
Korrelopbrengst
Stevigheid
Gezondheid
Vroegrijpheid
Kwaliteit
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Zomergerst

Voor een hoog saldo zijn rassen met een hoge opbrengst, goede gezondheid en stevigheid belangrijk. Daarnaast is een ideale bakwaarde of brouwkwaliteit nodig voor een vlotte afzet. Hiervoor test Barenbrug jaarlijks honderden nieuwe rassen wintertarwe, zomertarwe en zomergerst.

Voor een hoog saldo zijn rassen met een hoge opbrengst, goede gezondheid en stevigheid belangrijk. Daarnaast is een ideale bakwaarde of brouwkwaliteit nodig voor een vlotte afzet. Hiervoor test Barenbrug jaarlijks honderden nieuwe rassen wintertarwe, zomertarwe en zomergerst.

Voor een hoog saldo zijn rassen met een hoge opbrengst, goede gezondheid en stevigheid belangrijk. Daarnaast is een ideale bakwaarde of brouwkwaliteit nodig voor een vlotte afzet. Hiervoor test Barenbrug jaarlijks honderden nieuwe rassen wintertarwe, zomertarwe en zomergerst.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop