Antwoorden op vragen over gras inkuilen

Hoe bepaalt u de ideale maaidatum van het gras?[Top]

 

Uit de metingen die vorig jaar door Eurofins zijn uitgevoerd voor het inkuiljournaal hebben we geleerd dat het celwandgehalte (NDF) de beste graadmeter is om het ideale maaimoment te bepalen. Bij een celwandgehalte van 47,5% zijn de voederwaarde en de structuurwaarde van het gras optimaal. Dit moment is te herkennen aan het stengeltje onderaan de grasplant. Zodra deze naar bovenkomt is het celwandgehalte optimaal. Eurofins kan met een vers grasanalyse binnen 4 werkdagen het gras.

 

Wat is het nadeel van te vroeg of te laat maaien? [Top]

 

Te vroeg maaien geeft  een lage opbrengst en te weinig structuur in het gras. Gras met weinig structuur levert gezondheidsproblemen zoals pensverzuring, masitis en klauwproblemen. Bovendien is het eitwitgehalte van te vroeg gemaaid gras onbestendig en te snel verteerbaar. Eén dag later maaien levert 100 tot 200 kg/ha drogestof meer op en ook de structuurwaarde van het gras neemt toe.  

Te laat maaien (veel bloei) levert veel massa, maar weinig VEM en een laag eiwit gehalte. Een graskuil met 50 VEM meer levert per koe 3 liter melk per dag meer op. Bovendien kan gras dat te laat gemaaid wordt stikken onder de te zware snede waardoor de hergroei van het gras vertraagd wordt en onkruiden meer kans krijgen.

 

Wat beïnvloed het eiwitgehalte van de graskuil? [Top]

 

Allereerste beïnvloed het maaimoment het eiwitgehalte van het gras. Laat maaien verlaagt immers het eiwitgehalte. Daarnaast is een snelle conservering van de graskuil en het minimaliseren van broei en schimmel in de kuil van essentieel belang voor het behoudt van het eiwitgehalte. Bonsilage Plus is een biologisch inkuilmiddel dat de conservering versnelt en broei en schimmel aanzienlijk vermindert

 

Wat verhoogt het eiwitgehalte van het gras? [Top] 

 

Het gebruik van klaver in een weide levert méér eiwit op uit ruwvoer. Klaver is een vlinderbloemige. Vlinderbloemigen binden in samenwerking met rhizobium bacteriën stikstof uit de lucht. Witte klaver bindt tot 150 kilogram stikstof per hectare, rode klaver tot 350 kilogram per hectare. De stelregel is dat klaver per ton productie 25 kilogram stikstof in de grond achterlaat. Deze stikstof komt in de zomer en in het najaar ten goede aan het gras. Ondanks een lage stikstofgift kan een goede opbrengst behouden blijven.

 

Wat beïnvloed het suikergehalte van de graskuil? [Top]  

 

Suiker in de grasplant wordt aangemaakt door het zonlicht. Indien de nachten kouder zijn dan 7°C wordt er geen suiker afgebroken. Dit is gunstig voor de voederwaarde van het gras en de conservering van de graskuil. Bij een laag suikergehalte in het gras (14 dagen weinig zonlicht) is het aan te raden het gras twee dagen later te maaien en in te kuilen met Bonsilage Plus. Met Bonsilge Plus is er minder suiker nodig voor een goede conservering en komt de suiker die overblijft ten goede aan de voederwaarde.

 

Hoe kun je broei en schimmel in de graskuil voorkomen? [Top]  

 

Door gras met een droge stofgehalte van 40-45% in de kuilen en Bonsilage Plus te gebruiken krijgen broei en schimmels bijna geen kans zich te ontwikkelen. Bovendien verbetert Bonsilage Plus het conserveringsproces. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt, dat kuilen die behandeld zijn met Bonsilage Plus een lagere pH-waardeen hoger melkzuurgehalte hebben. Deze combinatie bevordert het inkuilproces. Tevens hebben de behandelde kuilen een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren, waardoor de koe het voer beter opneemt. Dit wordt uiteindelijk beloond met een extra melkgift.  

Inkuilmiddel voor hoogste kwaliteit ruwvoer

Een inkuilmiddel verhoogt de kwaliteit en de smaak van het ruwvoer. Bonsilage Plus is een inkuilmiddel dat zich inmiddels ruimschoots beween heeft. Onderzoek van HAS Den Bosch onder 2352 graskuilen heeft aangetoond dat Bonsilage Plus in alle graskuilen, ongeacht de drogestofklasse, een positieve werking heeft.

terug