Grassen voor 14.000 kg/ds

Veehouders die de stap willen maken naar 14 ton droge stof kunnen dat bereiken met het inzet van de nieuwste grasmengsels. Barenbrug heeft de rassen in de GreenSpirit-mengsels geoptimaliseerd met de beste rassen van de Rassenlijst. Een echte kampioen opbrengstverhoging is GreenSpirit●Structuur. Aan de basis van dit mengsel staat zachtbladig rietzwenkgras. In jaar twee tot jaar tien na inzaai geeft dit mengsel 30 procent meer opbrengst per jaar.

 

Zachtbladig rietzwenkgras

Een van de opmerkelijke kenmerken van rietzwenk is de diepe beworteling tot 105 cm. Hierdoor benut dit gras beter de nutriënten die in de bodem aanwezig zijn en is het veel minder gevoelig voor droogte. Ter vergelijking: Engels raaigras wortelt bij een goede bodemgesteldheid tot 25 cm diepte. De hogere opbrengst van GreenSpirit●Structuur is geen nadeel bij het maaien. Het gras, dat tot 70 cm hoogt groeit, blijft ook bij deze lengte recht overeind staan.

Andere mengsels die een flinke productiestijging laten zien zijn GreenSpirit●2-jarig Productiegras (+18% ds/jaar) en GreenSpirit●3-jarig Productiegras (+12% ds/jaar). GreenSpirit●2-jarig Productiegras bevat diploïde en tetraploïde Italiaanse raaigrassen. GreenSpirit●3-jarig Productiegras bevat laat-tetraploïd en vroeg-diploïd Engels raaigras. Door de diepe beworteling en hoge opbrengsten gaan ze zeer efficiënt met de toegediende nutriënten om.

 

Gras met klaver

Ook mengsels met gras/klaver komen met het nieuwe mestbeleid nadrukkelijker in beeld. Boven op de 250 kg N die er per hectare maximaal mag worden toegediend met kunstmest en drijfmest, legt zo’n weide ook nog 150 kg N per hectare vast uit de lucht.

Het resultaat mag er zijn: naast 12 procent meer massa, levert een gras/klaver mengsel (met 50 procent klaver) ook nog eens 900 kg eiwit extra per hectare. Het streven naar een maximale grasopbrengst met minimale verliezen aan mineralen vraagt wel om een uitgekiende beweiding, graslandbeheer, inkuiltechniek en voerstrategie. Want de extra gewasopbrengsten (lees: mineralen) moeten verderop in de kringloop niet verloren gaan waardoor er zand in de motor loopt van de KringloopWijzer. Een voorbeeld hiervan is stripgrazing. Deze manier van beweiden is veel efficiënter dan standweiden. De beweidingsverliezen nemen bij stripgrazing maar liefs met 20 procent af.