Straatgras is een ware plaag op golfbanen

Straatgras op golfbanen is bijna niet te voorkomen. De illusie dat een golfbaan straatgrasvrij blijft kan daarmee weg worden gegooid. Toch kan er geprobeerd worden om het zo goed mogelijk tegen te gaan. Straatgras kan namelijk lelijke gevolgen hebben voor de golfbaan zoals kale plekken en ziektes in het gras. Voorkomen is beter dan genezen is hier het motto.

Uitdrogen

Een manier om straatgras op golfbanen tegen te gaan is uitdrogen. Zonder water gaan de slechte grasplantjes dood, straatgras valt daar zeker onder. Het gaat hier echter wel om acuut verdrogen, want wanneer dit langzaam gebeurd komt de plant in een stresssituatie terecht. Zoals al gezegd gaat de plant zich juist dan vermenigvuldigen.

 
Verdrogen werkt dus om de beste grasplanten over te houden. Wanneer de slechte plantjes weg zijn wordt geadviseerd om een goed doorzaaimengsel te gebruiken dat een snelle kieming en vestiging garandeert. Bij een snelle kieming van andere grassen krijgt straatgras minder de kans zich te vestigen. Normaal gesproken heeft straatgras een zeer regelmatige irrigatie nodig. Omdat straatgras alleen maar water uit de toplaag kan pakken, gaat het snel dood.

 

In warme zomers is het dan nodig om handmatig bij te beregenen. Dat is natuurlijk extra werk en dat kan voorkomen worden met de juiste grasmengsels. Ook geldt hier dat extra beregening niet bepaald duurzaam is. Zo is straatgras soms een ware nachtmerrie voor de greenkeeper.

 

Klik hier voor meer informatie over straatgras.

 

 

 

Speelschade verminderen

Speelschade is op een golfbaan niet te voorkomen. Of dat nou op de fairway of de tee is. Wanneer straatgras op deze plekken op de golfbaan groeit, wordt het snel uit de grond geslagen. Dat komt door de ondiepe beworteling. Lelijke kale plekken zijn dan het gevolg, dat is wel het laatste wat u wilt op een golfbaan. Wederom is hier weer een grasmengsel nodig dat een snelle vestiging garandeert en zich bij eventuele schade zelf kan herstellen zonder dat daar veel onderhoud voor nodig is. RPR® is een krachtpatser die de strijd met straatgras aan kan. 

 

Bemesting

De optimale pH waarde van straatgras ligt tussen de 5.5 en de 7. Dat is iets hoger dan de ideale pH waarde van struisgras. De jaarlijkse stikstofgift ligt op 23 tot 30 gram per m². Straatgras komt al vroeg in de winter op. De eerste stikstofgift zou dus al in maart moeten plaatsvinden. Straatgras heeft in het voorjaar en herfst meer fosfaat nodig dan bijvoorbeeld struisgras. Dus om straatgras tegen te gaan, zou gekozen kunnen worden om geen fosfaat te bemesten. 

 

Ziektes

Veelvoorkomende ziektes op golfbanen met straatgras zijn Antracnose, fusarium, sneeuwschimmel, Dollar Spot, Typhula en Brown Patch. Er zijn voor deze ziektes verschillende middelen omhanden voor de bestrijding hiervan. Duurzaamheid is in deze maatschappij steeds belangrijker, het gebruik van veel bestrijdingsmiddelen staat hier haaks op. Ook hier geldt weer, voorkomen is beter dan genezen. Ga straatgras tegen met een goed grasmengsel en de kans op ziektes is aanzienlijk kleiner.

 

RPR-GT-logo-1900!

RPR® gaat strijd aan met straatgras

De meeste grasmengsels gaan ten onder tegen straatgras. Dit komt door de zeer snelle kieming van straatgras. Het kiemt en vestigt zich vaak eerder dan de meeste grasmengsels. RPR® kiemt zeer snel en vormt een extreem sterke grasmat die straatgras bijna geen kans geeft zich te vestigen.

Snelle vestiging

Van straatgras is bekend dat het zich overal wil vestigen. Kaalgespeelde plekken zijn dan ook een prooi voor dit agressieve gras. Een mooie tee of fairway die bijna niet kapot te krijgen is kan worden gecreëerd met Bar Intensive RPR® of Bar Extreme RPR®. Waar straatgras erg gevoelig is voor ziektes, is Bar Intensive RPR® dat niet. Het heeft als kenmerk dat het een zeer dichte grasmat vormt dat bij schade zelfherstellend is.

 

Bar Extreme RPR® wordt vooral gebruikt als doorzaaimengsel, omdat het als kenmerk heeft dat het extreem snel vestigt. Door de snelle vestiging gaat het de strijd aan met straatgras en wint het die strijd ook nog. Een golfbaan wordt over het algemeen zeer intensief betreden. Bij een mooie swing wordt straatgras direct uit de grond geslagen, RPR® houdt zich door haar uitlopers aan elkaar vast en aan de grond.

 

Van veldbeemd is bekend dat het een trage kieming heeft. Bij inzaai van veldbeemd is de kans groot dat straatgras al eerder opkomt. Engels raaigras daarentegen heeft een snelle vestiging en gaat de strijd wél aan. Zo is straatgras op golfbanen een killer, maar op sportvelden is het probleem net zo groot.

 

Lees hier meer over de oplossingen en mogelijkheden voor straatgras op sportvelden.

 

Straatgras is een killer

Zo blijkt uit dit verhaal dat straatgras wel te beheersen is, maar dat dit erg veel onderhoud nodig heeft. Om dit dus goed te kunnen blijven beheersen is het noodzakelijk dat de greenkeeper een uitgebreid beheersplan opstelt om een goede en mooie golfbaan te behouden. Een simpelere oplossing is om de juiste grasmengsels te gebruiken die de strijd met straatgras aan kunnen gaan. Golfen op een golfbaan met straatgras kan leiden tot veel kale plekken en ziektes. Wordt er niks aan straatgras gedaan, dan domineert het binnen de kortste keren de hele golfbaan.

Ga straatgras te lijf!

Straatgras / Poa Annua

Straatgras (Poa Annua) is één van de meest voorkomende grassoorten. Het is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling. 

Straatgras (Poa Annua) is één van de meest voorkomende grassoorten. Het is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling. 

Straatgras (Poa Annua) is één van de meest voorkomende grassoorten. Het is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling. 

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
terug