Grasland doorzaaien vroeg in het voorjaar

Grasland doorzaaien heeft de meeste kans van slagen vroeg in het voorjaar, omdat de jonge plantjes dan nog geen concurrentie hebben van de planten in de bestaande grasmat. Graszaadmengsel Doorzaai is speciaal samengesteld om door te zaaien in het vroege voorjaar (vanaf 15 februari) en laat in het najaar. De rassen in dit mengsel kiemen extreem snel bij een lage bodemtemperatuur (vanaf 6 graden Celsius). De jonge kiemplantjes vestigen en ontwikkelen zich snel en vullen de open en beschadigde plekken in de zode voordat andere grassen of onkruiden hiervoor de kans krijgen.

Doorzaai periode voorjaar

Wacht niet te lang met doorzaaien. Zodra het gras in de bestaande grasmat gaat groeien vormen ze een grote concurrentie voor de jonge grasplantjes. Doorzaaien lukt dan alleen nog na een zware maaisnede.

 

Meer graskwaliteit

Niet alleen worden kale plekken opgevuld, ook krijgt de kwaliteit van uw grasland een opkikker. Waar nieuw gras staat, krijgen slechte grassen en onkruiden geen kans. De voederwaarde, opbrengst en smakelijkheid van uw grasland verbeteren. In het eerste seizoen na het doorzaaien haalt u al meer opbrengst van uw weide terwijl dat zich verder doorzet in de navolgende jaren. Zaait u door, dan verlengt u bovendien de levensduur van uw grasland.

Zaaitijdstip en dosering

Graszaadmengsel Doorzaai is zowel geschikt voor de reparatie van percelen die worden beweid als worden gemaaid. De voorjaarsinzaai kan het beste gebeuren in de periode medio februari - eind maart, de najaarsinzaai in oktober - november. Afhankelijk van de mate van beschadiging van uw grasland, wordt een dosering van 25 tot 35 kg zaaizaad per hectare geadviseerd.

 

Doorzaaien na bespuiting

U kunt uw grasland ook doorzaaien na een bespuiting (eind april). Eerst oogst u een zware snede, om vervolgens de beschadigde zode door te zaaien. Ook in dit geval kunt u kiezen voor Doorzaai, maar in dit stadium van het seizoen is ook SmakelijkeWeide zeer geschikt als doorzaaimengsel. Wilt u uw grasbestand structureel op peil houden, dan is het jaarlijks doorzaaien van 10% van de slechtste percelen een goede optie. Een jaarlijkse inspectie geeft u inzicht welke graslandpercelen toe zijn aan vernieuwing of aan een opknapbeurt.

BAN_Doorzaai_2023_2.0!

Barenbrug Doorzaai

Barenbrug Doorzaai is het ideale graszaadmengsel voor herstel van je grasland. Zowel de voederwaarde én de opbrengst krijgen een flinke boost.  

 

terug