ProtaFix

Snel meer extra eiwitrijk ruwvoer

  • Beweiden/maaien
  • Maaien
  • Blijvend grasland
  • Tijdelijk grasland

Snel meer extra eiwitrijk ruwvoer
Wil je in een korte tijd jouw ruwvoerpositie een boost geven? Dan is het nieuwe klavermengsel ProtaFix iets voor jou. De vier eenjarige klaversoorten zorgen ervoor dat je binnen 10 weken al een flinke snede kunt oogsten. Zowel de combinatie als de verhouding van de klaversoorten in dit mengsel staan garant voor succes zodat je in alle omstandigheden je ruwvoerpositie veilig stelt.

 

  • Balanse, sub-terrane klaversoort die staat bekend om zijn hoge productie, met name onder wat nattere omstandigheden (herfst/winter) gecombineerd met een excellente voederwaarde.
  • Perzische klaver, past met name goed in droge omstandigheden en is de beste stikstofbinder onder de klavers.
  • Alexandrijnse klaver, productieve klaver die het succes vergroot van inzaaien in het voorjaar.
  • Inkarnaatklaver, allround gewas dat zich thuis voelt op verschillende grondsoorten.

 

Zelf mengen met gras naar eigen keuze

Bepaal jij zelf graag wat je inzaait? Dat kan met het klavermengsel ProtaFix. Het klavermengsel kun je mengen met een grasmengsel naar je eigen keuze. Heb je een perceel in rotatie met mais of een ander akkerbouwgewas, dan is de combinatie met Tetragreen of Tornado 2 een goede keuze. Ga je blijvend grasland inzaaien? Dan levert ProtaFix extra stikstof voor een goede start van het gewas en extra ruwvoer in het eerste jaar. Wil je blijvend van de voordelen van klaver profiteren? Kies dan voor beweidingspercelen het witte klavermengsel Quartet, voor maaipercelen het klavermengsel Duet met rode en witte klaver.

 

Verbeteren bodemvruchtbaarheid
De wortels van de klaverplanten maken de grond losser. Hierdoor is er meer ruimte voor een goed bodemleven waardoor de bodemvruchtbaarheid van de bodem verbetert. Zaai je ProtaFix met tijdelijk gras als tussenteelt, dan zal het volggewas hier zeker van profiteren.

 

Stikstof uit de lucht

Klaver bindt stikstof uit de lucht. Inzaaien van ProtaFix betekent daarom dat je minder (kunst)mest nodig hebt voor een hoge drogestofopbrengst omdat het gewas de stikstof gebruikt dat is aangeleverd door de ProtaFix.

 

 

Samenstelling
Soort
30%
Perzische klaver
40%
Inkarnaat klaver
20%
Alexandrijnse klaver
10%
Balansa klaver
Specificaties
Toevoegen aan (gras)mengsel
5 -15 kg per ha
Zaaiperiode
april-half sept
Zaaidiepte
0,5 - 1 cm
Stikstofbinding
Standvastigheid
Concurrentievermogen
Wintervastheid
Drogestof-opbrengst
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Klavers

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Alles weten
over klaver?
Klik dan hier