Quartet

Hoge productie bij lage stikstofgift

 

  • Beweiden/maaien
  • Maaien
  • Blijvend grasland
  • Tijdelijk grasland

 

Succes verzekerd met Yellow Jacket Nitrogenerator® 

De zaden van Quartet zijn verrijkt met Yellow Jacket Nitrogenerator®. Dit geeft het kiemende zaadje een vliegende start. De Yellow Jacket is voorzien van de juiste rhizobium bacteriën die passen bij deze klaver. Zo weet jij dat jouw klaver de maximale hoeveelheid stikstof vastlegt. Dit zie je terug in de gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid. Het fijne klaverzaad is door het laagje met Yellow Jacket Nitrogenerator® ook beter te zaaien. 

 

Geschikt voor beweiding en maaien

Quartet is een samenstelling van witte cultuur- en weideklavers. Het klavermengsel is geschikt voor zowel beweiding als maaien doordat hij erg standvastig is.

 

Extra stikstof voor eiwitrijk gras

Quartet is ervoor bedoeld om blijvend grasland te voorzien van blijvende klavers, zodat stikstofvoorziening verbetert en kunstmestgift beperkt kan worden. De witte klaver bindt stikstof uit de lucht en legt dit vast in de bodem. De extra stikstof wordt door het gras en de klaver omgezet in een eiwitrijkgewas. Dit resulteert in een smakelijke weide met lager stikstofgebruik. Dit is positief voor de Kringloopwijzer.

 

Goed standvastig
De witte weideklaver blijft kort en stoelt blijvend sterk uit. Hierdoor is het gewas bijzonder standvastig en daarom zeer geschikt voor beweiding.

 

   Zaaizaadhoeveelheid Zaaitijdstip
Inzaai 4-5 kg/ha Quartet bijmengen bij 30 tot 40 kg/ha graszaad. Zorg voor een goede menging. Quartet dient gezaaid te worden voor
15 september. De klaver heeft namelijk voldoende tijd nodig om een goede vestiging voor de winter te realiseren.
Doorzaai 7.5 kg/ha  

 

Dit mengsel bevat het bekende witte cultuurklaverras Alice, en kan los bijgemengd worden bij de Barenbrug graszaadmengsels en de BG Superplus graszaadmengsels.

Samenstelling
Ras
Soort
50%
Witte klaver grootbladig
 
30%
Witte klaver middelbladig
20%
Witte klaver middelbladig
 
Specificaties
Toevoegen aan (gras)mengsel
4 - 5 kg
Zaaien vanaf
Februari
Zaaien tot en met
15 September
Verpakking
10 kg
Stikstofbinding
Standvastigheid
Concurrentievermogen
Wintervastheid
Drogestof-opbrengst
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Klavers

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Klaver komt ten goede aan de kwaliteit van het gras door de binding van stikstof. Het gras geeft hogere opbrengsten, is minder gevoelig voor kroonroest en is smakelijker. Dit zorgt voor een hogere opname, waardoor de koeien meer melk geven.

Alles weten
over klaver?
Klik dan hier