Droog of nat? Altijd gras ondanks extreme omstandigheden!

Hoe een verregend voorjaar of een gortdroge zomer de ruwvoerwinning flink kunnen beïnvloeden hebben we in 2017 en 2018 kunnen zien. Toch kun je de factor klimaat voor een groot deel uitschakelen. Extreem droog, extreem nat, extreem koud of extreem warm: het klimaat in Nederland verandert. Om onder deze omstandigheden altijd verzekerd te zijn van het beste gras, kiezen melkveehouders steeds bewuster voor oogstzekere grasmengsels en grasrassen.

Had je NutriFibre in 2018, dan was je zeker enthousiast

Een uitgesproken voorbeeld van zo’n mengsel dat weerbaar is tegen extreme weersomstandigheden is Structuur  met NutriFibre. Dit gewas wortelt tot meer dan 1 meter diep. Ook onder droge omstandigheden blijft Structuur groen en groeien. Wanneer je in de zomer van 2018 NutriFibre op één van je percelen had staan, was je vast zeer enthousiast: want ondanks de droogte ging de ruwvoerwinning gewoon door.

‘Ik was erg onder de indruk van de opbrengst’

Jan Bernhard van Ittersum, melkveehouder uit Kampen zaaide in 2016 voor het eerst Structuur met NutriFibre. Hij is erg onder de indruk van de opbrengst van het gewas. 'Bovendien heeft het gewas structuurrijk blad dat zorgt voor structuur in het rantsoen', aldus de tevreden melkveehouder. Lees de hele reportage met Jan Bernhard op de website.

‘We willen zo efficiënt mogelijk gras omzetten in melk’

Sterke diepe beworteling

In een gemiddelde zomer heeft gras drie maanden watertekort. De komende decennia neemt de kans op droge, hete zomers toe. NutriFibre (zachtbladig rietzwenk) is goed bestand tegen deze droge periodes door zijn sterke diepe beworteling. De wortels van NutriFibre gaan, mits de bodem het toelaat, meer dan 100 cm diep de grond in. Dankzij het sterke grote wortelstelsel overleeft NutriFibre deze droge periodes. NutriFibre is toegepast in het mengsel Structuur.

Bestand tegen natte periodes

De lange wortels van NutriFibre (zachtbladig rietzwenk) hebben bij extreme regenval een drainerende werking. De afwatering op percelen die ingezaaid zijn met 

Structuur is hierdoor uitstekend. Deze percelen zijn beter bestand tegen natte periodes beter dan percelen met Engels raaigras. De schade aan de graszode blijft hierdoor beperkt. 

 

terug