Hoe houd je klaver in het gras?

Het is een kunst om klaver, rode in het bijzonder, lang in een grasklaverperceel te houden. Resultaten uit recente onderzoeken geven handvatten om dit te bereiken.  

Belangstelling voor grasklaver

Er is voor grasseizoen 2022 duidelijk meer belangstelling voor grasklavermengsels. Melkveehouders willen meer eiwit van eigen land halen, terwijl de kunstmest duur is. Ook het voordeel dat maaiweides met gras en rode klaver bewezen meer droge stof per hectare produceren dan puur gras, verklaart de animo. De praktijk wijst echter uit dat melkveehouders vaak moeite hebben om langjarig voldoende klaver in het grasbestand te houden. ‘Vooral rode klaver is na twee of drie jaar vaak al grotendeels verdwenen.

Tips om rode klaver in gras te behouden

Wij lieten vorig jaar onderzoek doen bij 25 melkveehouders die er wél in slagen om de klaver langjarig in het grasbestand te houden. Daaruit kwam een aantal conclusies die wij graag delen:

  • Niet meer inzaaien in oktober, maar aan het einde van de zomer.
  • Minimaal 5 kilogram rode klaver per hectare.
  • Nooit lager maaien dan 7 centimeter.
  • Maai minimaal 3.500 kg droge stof bij de eerste snede.
  • Beperk het aantal bewegingen op het land tot een minimum.

Pas de bemesting aan

Verder is het bemestingsmanagement belangrijk. Zo is de richtlijn om per jaar nooit meer dan 100 kilogram N uit kunstmest te strooien. Voor drijfmest gelden met betrekking tot klaver niet echt beperkingen. Klaver heeft met name behoefte aan fosfaat en kali. Ook niet onbelangrijk: gebruik verschillende klaverrassen in plaats van één enkelvoudig gras. Daarmee zorg je voor risicospreiding, met name bij het oogstmoment.

Grondsoort meewegen

Twee eyeopeners komen uit een recent afgerond onderzoeksproject onder leiding van development manager Suzan Nicolasen. De eerste is dat melkveehouders er goed aan doen om bij de keuze van de soort klaver rekening te houden met de grondsoort. ‘Zo is rode klaver minder geschikt voor gronden met een goede stikstofvoorziening. Zo lang het stikstofleverend vermogen onder de 150 blijft, vindt rode klaver het prima. Het betekent niet dat je helemaal geen klaver kunt zaaien op stikstofrijke grond. Want uit het onderzoek van Suzan Nicolasen blijkt dat rolklaver het juist heel goed doet op stikstofrijke grond. Ze adviseert dan ook eerst goed te kijken naar de grond – ook de pH – en pas dan een keuze in klaver te maken.

Klaverpercentage 21 procent

De tweede eyeopener uit het onderzoeksproject is het percentage klaver in het grasmengsel. De standaard is 13 procent. Dit betekent bij 45 kilo zaaizaad per hectare een aandeel van 6 kilo klaver. Maar onze onderzoeken op zowel klei- als zandgrond wijzen uit dat proefveldjes met een percentage van 21 procent niet alleen zichtbaar meer klavers op hun perceel hebben, maar ook qua opbrengst. Daarnaast scoren de persistentie en het eiwitgehalte beter bij een aandeel van 21 procent klaver dan bij 13 procent. Die 21 procent lijkt overigens wel het optimum. Proeven met mengsels met 29 procent klaver erin pakten in het totaalresultaat juist weer iets minder uit.

terug