Luzerne: koningin onder de voedergewassen

Luzerne, ook wel bekend als alfalfa, kan je helpen om binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) extra saldo te halen via de eco-activiteit. Daarnaast produceer je met luzerne een zeer eiwitrijk gewas met een extreem lage stikstofgift. Niet voor niets noemen we luzerne de koningin onder de voedergewassen.

 

Familie van vlinderbloemigen

Luzerne behoort tot de familie van vlinderbloemigen, net als klaver. Het heeft de unieke eigenschap dat het in staat is om in samenwerking met rhizobium-bacteriën stikstof uit de lucht te binden en om te zetten in een vorm die de plant kan gebruiken voor zijn groei. Dit betekent dat luzerne in zijn eigen stikstofbehoefte kan voorzien, waardoor jij minder kunstmest hoeft te strooien. Bovendien wordt de stikstof die in de plant en wortel is vastgelegd - na afsterven van het gewas - vrijgegeven aan de bodem, waardoor het beschikbaar is voor volggewassen.

Hoog eiwitgehalte

Luzerne staat bekend om zijn hoge eiwitgehalte, dat varieert tussen de 18 en 22 procent. Dit maakt het gewas zeer geschikt als voedergewas voor jouw melkkoeien, omdat het een waardevolle bijdrage levert aan de eiwitbehoefte van je dieren. Luzerne combineert het hoge eiwitgehalte met een opbrengst tussen de 10 en 12 ton droge stof per jaar. Het gewas is daarom een waardevolle aanvulling op het rantsoen.

Verbetering bodemkwaliteit

Het wortelstelsel van luzerne is indrukwekkend en gaat tot wel 6 meter diep. Dit heeft verschillende voordelen voor de bodem. Ten eerste draagt het bij aan een betere bodemstructuur, vooral in diepere lagen, vanwege de penwortel die de grond doordringt. Ten tweede heeft luzerne een hoge C/N-verhouding waardoor de organische stof uit het wortelstelsel langzaam vrijkomt in de bodem. Dit draagt bij aan een langdurige verbetering van het organische stofgehalte. Het verbetert de bodemvruchtbaarheid en kan de opbrengst van volggewassen verhogen.

Makkelijke teelt

In tegenstelling tot sommige andere gewassen is luzerne voor veehouders aantrekkelijk omdat het op dezelfde manier kan worden geteeld en geoogst als gras. Veehouders kunnen luzerne zelf maaien en harken. Luzerne kan ook ingekuild worden. Dit betekent dat er geen grote investeringen nodig zijn in machines of loonwerk, wat de teelt toegankelijker maakt. Wel is het verstandig om luzerne zo fijn mogelijk te laten hakselen en hierbij een inkuilmiddel (Bonsilage Forte) toe te dienen op basis van melkzuur-bacteriën. Luzerne is namelijk eiwitrijk en dus suikerarm waardoor het moeilijker conserveert.

 

Yellow Jacket ® Nitrogenerator

Het is van tevoren niet bekend of er voldoende goede rhizobium-bacteriën in de bodem aanwezig zijn. Daarom worden alle luzernezaden behandeld met Yellow Jacket Nitrogenerator. Rhizobiumbacteriën vangen al bij de beginontwikkeling stikstof waarvan de plant direct gebruik van maakt. Dat resulteert in een betere vestiging, een vitaler gewas en een hogere opbrengst in de eerste snedes. 

De verschillen met gras

Hoewel luzerne uitstekend past in een bouwplan met grasland, wijkt de teelt op sommige punten af. Denk hierbij aan:

  • Luzerne is kali-minnend. Met name op zandgrond is het advies om extra kali toe te voegen.
  • Luzerne is gevoeliger dan gras voor de nawerking van herbicides van voorgewassen.
  • Luzerne mag je niet lager maaien dan 8 cm.
  • Luzerne niet maaien in september voor de opbouw van winterreserves. In oktober kan de laatste snede gemaaid worden.

Mengsel voor stabiel groeiseizoen

Om de teelt van luzerne makkelijker te maken hebben we een luzerne mengsel ontwikkeld, namelijk Alfa Comfort. Dit mengel bestaat uit twee types luzerne met een andere groeiactiviteit. Dit geeft stabiliteit in het groeiseizoen. Het voordeel hiervan is dat je luzerne dezelfde maai interval heeft als je grasland.

Stikstofbindend gewas voor extra toeslag

Luzerne is een voedergewas dat wereldwijd geteeld wordt. In belangrijke teeltlanden zoals Australië en Amerika is luzerne naast mais het belangrijkste voedergewas voor melkvee. Mais wordt geteeld voor energie, luzerne voor eiwit. Toch is de teelt in Nederland beperkt. Met de komst van het nieuwe GLB zal hier verandering in komen omdat de luzerneteelt via de eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’ een extra toeslag oplevert.

terug