Header_maak_je_grasland_winterklaar!

Maak je grasland winterklaar

Met enkele maatregelen leg je nú de basis voor een optimale grasproductie voor volgend voorjaar.

Zorg voor een goede grashoogte

Met een grashoogte van circa 10 centimeter voorkom je vorstschade en verstikking van het gras. Het gras komt goed de winter uit en dit levert je volgend voorjaar een voorsprong op. Je kunt hiervoor je weides uitmaaien of na de laatste weideronde het gras bloten. De inzet van schapen is ook een optie maar let er wel op dat de schapen de weide niet te kaal grazen.

Optimaliseer de graskuil van je laatste snede

Heb je nog een volledige snede gras? Dan kun je met extra aandacht deze snede prima inkuilen. Najaarsgras bevat veel eiwit en weinig suiker. Bovendien wordt het gras minder goed droog waardoor grond of mestdeeltjes aan het gewas plakken. Hierdoor gaan slechte bacteriën mee de kuil in en veroorzaken ze problemen zoals ammoniak en boterzuur. Met een snelle conservering kun je dit voorkomen.

 

Het inkuilmiddel Bonsilage Forte is speciaal ontwikkeld voor het inkuilen van nat gras. Het maakt razendsnel melkzuur aan zodat de pH daalt en de graskuil snel conserveert. Met Bonsilage Forte maak je fris en smakelijk ruwvoer van je najaarsgras. Je kunt je najaarskuil het beste binnen drie maanden opvoeren. 

Controleer nu de drainage voor vroege opstart in 2021

Zorg voor een goede ontwatering. Zijn alle watergangen open en loopt de drainage door? Door een goede ontwatering van je percelen kun je in het voorjaar vroeg bemesten, warmt de bodem sneller op en is er voldoende zuurstof voor wortelgroei. Nu actief mollen bestrijden draagt ook bij aan een goede start in 2021. Direct na de laatste snede is tevens het optimale moment om een onderhoudsbekalking op je grasland toe te passen, omdat de draagkracht het dan vaak nog toelaat.

Doe een laatste grascheck

Je hebt nu nog de kans om ruwbeemd en muur aan te pakken met de wiedeg. De kale plekken die hierdoor ontstaan moeten direct ingezaaid worden. Dit voorkomt dat onkruiden en ongewenste grassen toe slaan in je weides. Doorzaaien is hiervoor de perfecte methode. Kies voor een graszaadmengsel dat bij een lage bodemtemperatuur snel kiemt en goed vestigt. Doorzaai is samengesteld met rassen die kiemen bij een bodemtemperatuur van 6 °C. Ook vestigen en ontwikkelen de jonge kiemplantjes zich snel. Met Doorzaai kun je tot laat in het najaar doorzaaien en oogst je volgend voorjaar een goede kwaliteit en opbrengst.

Evalueer je bouwplan en stuur bij voor 2021

Zet je percelen op een rij: Ga je ze inzetten voor beweiden of maaien en zijn er zaken in je graslandmanagement die je wilt aanpassen? Met een goede evaluatie van de kwaliteit en opbrengst per perceel maak je eenvoudig de beste keuzes voor volgend jaar.

terug