Onder een vergrootglas: aaltjes & gras

Aaltjes: wie kent ze niet? Naast het feit dat aaltjes (nematoden) worden ingezet als natuurlijke vijand tegen bijvoorbeeld
insectenlarven, kunnen ze ook een hoop schade aanrichten. Ze zijn alleen maar zichtbaar onder een microscoop, maar de gevolgen
voor akkerbouwers en veehouders kunnen groot zijn. Reden voor Barenbrug om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen
grassoorten in de resistentie tegen aaltjes.

Groenbemesters & aaltjes

Een belangrijke onbeantwoorde vraag uit de praktijk is: Hoe reageren aaltjes op onze Proterra Maize?
Het wortellesieaaltje kan zich bijvoorbeeld goed vermeerderen op mais en veel schade aanrichten in een volgteelt!

 

Onderzoek naar aaltjes in mais
Het hoofdgewas en de grasgroenbemesters kunnen dus effect hebben op de aaltjespopulatie. We onderzoeken daarom het effect van Proterra Maize (rietzwenk) en Italiaans raaigras op het wortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje. Als we weten hoe verschillende aaltjes reageren op deze grassoorten, dan kan je het risico van het gebruik van deze groenbemester beter inschatten. Samen met de WUR zijn we vorig jaar verschillende proeven gestart: pottenproeven, volle veldsproeven en onderzaai in mais proeven.

 

Volg ons onderzoek!
We hebben ook samen met de WUR onderzoek gedaan naar de opbouw van organische stof van groenbemesters in mais. Bekijk de video!

 

Proterra Maize

Proterra Maize is een groenbemester bestaande uit rietzwenk toepasbaar voor zowel gelijkzaai als onderzaai in maispercelen. We weten dat dit product vele voordelen oplevert. Het verhoogt bijvoorbeeld de organische stof op maispercelen waardoor de bodemvruchtbaarheid verbetert.

Nieuw ingezaaid grasland & aaltjes

Om nieuwe inzaai te laten slagen spelen veel factoren een rol. Aaltjes kunnen een goede opkomst van het jonge gras flink tegenwerken. De meeste schade door aaltjes zien we op lichte (zand)gronden. Hoe ziet het schadebeeld eruit bij nieuw ingezaaid grasland? En wat zijn effectieve beheersmaatregelen?

Het herkennen van aaltjesschade

De hoeveelheid aaltjes in de grond waarbij schade ontstaat is afhankelijk van de soort(en) aaltjes. Ook de groeiomstandigheden spelen een belangrijke rol. De Trichodoride-aaltjes lijken bijvoorbeeld de laatste jaren de meeste problemen te veroorzaken. Het schadebeeld bestaat uit een onregelmatige gewasstand en het afsterven van kiemplanten.

Tip: Zorg voor een lage aaltjesdruk in het perceel. Gebruikgewasrotatie (incl. groenbemesters) om een schadelijkedichtheid van aaltjes te verlagen.

Beheersmaatregelen

Hoe krijg je grip op de aaltjes in de grond? Om meer inzicht te krijgen in de aaltjesproblematiek bij grasland is er meer onderzoek nodig. Wij hebben al enige kennis opgedaan en hopen in de toekomst deze kennis te vergroten zodat we jou nog beter van dienst kunnen zijn. Wel hebben we een paar tips op het gebied van bodemkwaliteit en groeiomstandigheden:

  • Zorg voor een optimale vocht en nutriënten voorziening.
  • Voorkom verzuring van de grond.
  • Zorg voor optimale ontwatering en afwatering.
  • Voorkom bodemverdichting.
terug