Proterra Maize

Direct een groenbemester na de maisoogst

Proterra Maize is een grasgroenbemester die gelijktijdig met mais ingezaaid wordt. Direct na de maisoogst staat er een vanggewas dat in korte tijd veel organische stof en veel wortels produceert. Er gaan geen kostbare groeidagen verloren door een extra grondbewerking, inzaai na de oogst, kieming en begingroei van de groenbemester. Bijkomend voordeel is dat met inzaaien in één werkgang de kosten laag blijven.

 

Klik hier voor de animatie over Proterra Maize

Bekijk de you tube film voor meer informatie over Proterra Maize.

 

Vermindert nitraatgehalte van het grondwater onder maispercelen
De wortels van de maisplant nemen van juni tot half augustus stikstof op. In de periode hierna spoelt de stikstof uit die vrijkomt uit dierlijke mest of organische stof. De lange intensieve wortels van Proterra Maize pakken al vanaf half augustus de vrijgekomen stikstof op. Dit voorkomt dat de stikstof uitspoelt en het nitraatgehalte van het grondwater verhoogt.

 

Verbetert bodemvruchtbaarheid en structuur door organische stof en doorworteling bouwvoor.

Gedurende de zomermaanden ontwikkelen de Proterra Maize planten zich onder het maisgewas. De sterke planten verdragen schaduw en kunnen goed tegen de zomerdroogte. Bij de afrijping van mais (als het oogstmoment nadert) laat het maisgewas meer licht door waardoor de groei van Proterra Maize toeneemt.

Na de maisoogst staat er direct een groeiend vanggewas dat een diepe en intensieve doorworteling van de bodem voor een goede structuur geeft en produceert zowel boven- als ondergronds veel organische stof. Dit is natuurlijk ideaal voor de bodemvruchtbaarheid en het volggewas. Door de betere gewasgroei en diepere doorworteling wordt uitspoeling voorkomen en worden voedingselementen vastgelegd.


Bevat geselecteerde grassoorten

Proterra Maize is samengesteld uit geselecteerde grassoorten die zich goed onder dekvrucht ontwikkelen zonder mais te beconcurreren. Om zeker te zijn dat dat de Proterra Maize  niet de overhand krijgt is onkruidbestrijding noodzakelijk.

 

Gelijktijdig inzaaien met de mais

Proterra Maize moet gelijktijdig met de mais worden ingezaaid. De bouwvoor bevat in deze periode voldoende vocht voor een goede kieming en vestiging. Door gelijktijdige inzaai is Proterra Maize tijdens de onkruidbestrijding ook voldoende ontwikkeld.

Er zijn verschillende zaaimethoden mogelijk; 

 

1.   Vóór de maisinzaai

Dus inzaaien gelijktijdig met de zaaibedbereiding. De zaaibedbereiding kan ook apart worden uitgevoerd om daarna - vóór de maisinzaai - Proterra Maize te zaaien met bijvoorbeeld een wiedeg/zaaicombinatie.

2.   Gelijk met de maisinzaai

Dit kan door de opbouw van een kleine zaaiunit elektronisch/pneumatisch) achter op de maiszaaimachine.

3.   Na de maisinzaai

Liefst direct of binnen enkele dagen na de maisinzaai kan Proterra Maize gezaaid worden met een bijvoorbeeld een wiedegcombinatie met zaaiunit.

 

Inzaai in één werkgang tijdens zaaibedbereiding of gelijktijdig met de maisinzaai geeft een enorme besparing op de kosten van inzaai van de veelal verplichte groenbemester.  De zaaizaadhoeveelheid is 15-20 kg/ha.

 

De teelt van Proterra Maize wordt afgeraden op zeer koude en natte gronden of percelen met veel structuurschade. Op deze grond zal mais in het voorjaar slecht groeien en kan het hierdoor in sommige gevallen te veel concurrentie krijgen van Proterra Maize.


Onkruidbestrijding
Proterra Maize is ontwikkeld na uitgebreide beproeving op herbicidetolerantie door o.a. AgroResearch International BV, de Universiteit Gent en het Agricultural Knowledge Center in Denemarken. De aanbevolen herbicidemixen vindt u in onderstaande tabel.

 

 

* De weergegeven dosering (ltr/ha) is een absoluut maximale dosering. Bij vochtig weer en/of ongunstige omstandigheden (bijv. een lange droogteperiode na het spuiten) dient een lagere dosering aangehouden te worden om schade aan de Proterra te voorkomen.

** Bij vochtig weer en/of ongunstige omstandigheden kan het gebruik van Samson/Milagro leiden tot onherstelbare schade aan de Proterra.

 

Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop