Proterra Maize

Grasgroenbemester voor vanggewas in mais

Proterra Maize is een grasgroenbemester die gelijktijdig met mais ingezaaid wordt. Direct na de maisoogst staat er een vanggewas dat in korte tijd veel organische stof produceert. De gelijktijdige inzaai en de extra organische stof, leveren een extra saldo op van € 226,- per hectare.

 

Om aan de nitraatrichtlijnen te voldoen is een vanggewas met een diepe intensieve beworteling een must. Proterra Maize voldoet bij uitstek aan deze voorwaarde omdat het gewas zich met name sterk ondergronds ontwikkelt. Bovendien is het vanggewas samengesteld uit grassoorten die zich goed onder dekvrucht ontwikkelen en zijn voldoende opgewassen tegen de onkruidbestrijding in de mais.

 

Vermindert nitraatgehalte van grondwater
De wortels van de maisplant nemen van juni tot half augustus stikstof op. In de periode hierna spoelt de vrijkomende stikstof in de bodem uit. Juist in deze periode is er veel bodemmineralisatie. Met de lange wortels en het dikke wortelpakket van het vanggewas Proterra Maize, wordt vanaf half augustus de vrijgekomen stikstof opgepakt. Dit voorkomt dat stikstof uitspoelt waardoor het nitraatgehalte van het grondwater daalt.

 

 

Verbetert bodemvruchtbaarheid

Direct na de maisoogst staat er een vanggewas met diepe en intensieve beworteling dat de bodemstructuur verbetert. Daarnaast zorgt het vanggewas voor een betere draagkracht van de grond. Mais kan hierdoor geoogst worden op het moment dat het gewas rijp is. Uitstellen van de maisoogst vanwege te natte percelen is er niet meer bij. Tot slot produceert groenbemester Proterra Maize ondergronds veel organische stof en geeft zodoende een goede voedingsbodem door aan het volggewas.

 

Proterra Maize: € 226,- hoger saldo
Het gebruik van Proterra Maize levert € 226,- meer saldo op dan nazaai met bijvoorbeeld rogge. Door gelijktijdige inzaai met de mais, wordt bespaard op een stoppelbewerking en een extra inzaaimoment na de maisoogst. De extra opbrengsten bestaan uit meer vastgelegde stikstof en extra organische stof die de bodem en het volggewas ten goede komen.

 

 

Getest door Wageningen University & Research

Wageningen University & Research heeft op de proeflocatie in Vredepeel in 2017 verschillende groenbemesters als onderzaai in mais getest. Proterra Maize was de enige groenbemester die deze test goed doorstond. Ondanks het extreme weer en een bespuiting ontwikkelde zowel de groenbemester als het maisgewas zich uitstekend. Dit is vooral te danken aan de sterke ondergrondse ontwikkeling van Proterra Maize. Door de goede resultaten heeft Wageningen University & Research in 2018 voor het project Stikstof Strikken gekozen voor Proterra Maize. Het doel van dit project is onderzoek naar vanggewassen in de  maisteelt om te voldoen aan de Europese richtlijn voor grondwater.

 

Onkruidbestrijding noodzakelijk voor optimale groeiremming
Voor een optimale groeiremming van Proterra Maize is een zorgvuldige onkruidbestrijding vereist. Dit blijkt uit praktijkonderzoek. Gebruik een herbicidemix die past bij het gewasstadia van de mais, de Proterra Maize, het onkruid en bij het spuitmoment. Vraag hiervoor je gewasmiddelenleverancier voor een advies op maat. Na deze onkruidbestrijding ontwikkelt Proterra maize zich uitstekend tot een dichte groenbemester met diepe en intensieve wortels. De mais ondervindt geen hinder of vertraging van Proterra Maize.  

 

Gelijktijdig inzaaien met mais

Grasgroenbemester Proterra Maize kan gezaaid worden gelijktijdig met mais of maximaal een week voor de inzaai van mais tot vier dagen erna. Indien u Proterra Maize later zaait dan mais, wees dan voorzichtig met de kiemende maisplantjes. De zaaizaadhoeveelheid is 15 kg/ha.

 

Niet geschikt voor de teelt van ruwvoer
Proterra Mais is niet geschikt voor de teelt van ruwvoer.

 

Teelthandleiding beschikbaar

Barenbrug heeft een teelthandleiding voor Proterra Maize beschikbaar. U kunt deze downloaden via de website barenbrug.nl/proterra-maize, of aanvragen per e-mail sales@barenbrug.nl.

Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop