Proterra Maize

Verbeter je bodemvruchtbaarheid
Maisplanten onttrekken veel organische stof aan de bodem. Om toch de vruchtbaarheid van je bodem op peil te houden, of zelfs te verbeteren, is het telen van een vanggewas cruciaal.


Onderzoekers van Wageningen Universiteit onderzochten de boven- en ondergrondse biomasssa van verschillende rietzwenken en Italiaans raaigrassen een maand na de maisoogst. Zij kwamen tot de conclusie dat Proterra Maize de meeste effectieve organische stof levert van alle vanggewassen. Hiermee krijgt de vruchtbaarheid van je bodem een flinke boost.

 

 

 

Bron: Universiteit Wageningen, onderzoek biomassa bepaling vanggewassen 2019.

 

Kies voor gelijktijdig of onderzaai
Je kunt je vanggewas gelijktijdig met de mais inzaaien. In deze periode is de combinatie tussen temperatuur en vocht ideaal voor een goede kieming. Je kunt het vanggewas ook onderzaaien tot het 6e bladstadium van de mais. Voordeel hiervan is dat je onkruiden mechanisch kunt bestrijden. Met Proterra Maize kun je kiezen voor gelijktijdige inzaai of onderzaai.

 

De praktijk laat zien dat vroeg zaaien het meest succesvol is.

 

Je voorkomt uitspoeling nutriënten
Half augustus beginnen maisplanten met de afrijping. Ze nemen dan geen nutriënten meer op uit de bodem. Juist in deze periode is er veel mineralisatie in de bodem. De Proterra Maize is dan voldoende ontwikkelt om de nutriënten op te vangen. Je voorkomt hiermee dat nutriënten uitspoelen naar het grondwater. 

 

 

Gebruik gewasbescherming
Gewasbescherming is belangrijk als je veel mais van hoge kwaliteit te oogsten. Veel groenbemesters
overleven deze gewasbescherming niet. Wageningen Universiteit deed onderzoek naar
groenbemesters en gewasbescherming. Proterra Maize werd getest als meest tolerant tegen
gewasbescherming. Dit komt door de harde en fijne bladstructuur en de sterke beworteling van het
geselecteerde gras. De gewasbescherming remt de groei van de Proterra Maizse, waarmee je
voorkomt dat de Proterra Maize de overhand krijgt.


Speciaal geselecteerde rassen

Proterra Maize is samengesteld uit speciaal geselecteerde grasrassen. Het kiemt snel, maar groeit
bovengronds traag. Dat komt omdat het eerst een diep, sterk wortelstelsel ontwikkelt. De mais heeft
hierdoor geen concurrentie van de groenbemesters.

 

Niet geschikt voor de teelt van ruwvoer
Proterra Mais is niet geschikt voor de teelt van ruwvoer.

 

Teelthandleiding
Download hier de teelthandleiding voor een succesvolle teelt.

Specificaties
Verpakking
15 kg
Zaaidichtheid/ha inzaai
15 - 20 kg
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop