Particulier gazon

Barenbrug ontwikkelt verbeteringen en nieuwe concepten voor elke toepassing van gras: de graszaden van Barenbrug worden over de hele wereld gebruikt voor onder andere de inzaai van sportvelden, openbaar groen, golfterreinen en particuliere tuinen. Voor elk van deze toepassingen biedt Barenbrug passende mengsels, die gebaseerd zijn op de eisen en verwachtingen van de gebruikers.