Wat is de optimale zaaidichtheid van maïs?

Dit hangt af van een aantal factoren:

  • Teeltdoel: korrel- of snijmaïs. Korrelmaïs wordt dunner gezaaid.
  • Zaaitijdstip: bij latere zaai (na 1 mei) 10 % minder verzaaien.
  • Rastype: kortere en bladarme rassen moeten dikker gezaaid worden dan langere, massale rassen.

 

In het algemeen worden er 90 000 tot 100 000 korrels per ha gezaaid. Barenbrug geeft per ras het juiste aantal zaaizaden per ha aan op de verpakking van het maïszaad.

 

Terug naar vragen.

Wat is de juiste zaaidiepte?

Tussen de 4 en 6 cm diep. Bij vroege zaai, (of) onder natte en koude bodemomstandigheden niet dieper dan 4 cm zaaien. Bij latere zaai, (of) onder droge omstandigheden is het raadzaam niet dieper dan 6 cm te zaaien. Nog dieper zaaien kan een slechte opkomst als gevolg hebben.
Belangrijk is de optimale zaaidiepte bij elk perceel te bepalen en de zaaimachine daarop in te stellen. De grondsoort en het zaaizaad zijn mede bepalend voor de zaaidiepte.

 

Terug naar vragen.

Wat is het beste maïsras?

Het beste maïsras bestaat niet. Het wordt bepaald door uw bedrijfssituatie. Wat voor u een goed ras is kan voor uw buurman een slechte keuze zijn. Barenbrug heeft voor elke bedrijfssituatie een passend maïsras.

 

Terug naar vragen.

Wat is builenbrand?

Builenbrand is een schimmelaantasting die vooral in droge zomers en droge gronden optreedt. Het geeft vooral op beschadigde en door droogte verzwakte maïsplanten een zwartachtige aantasting. Een flinke aantasting gaat ten koste van opbrengst en kwaliteit. Zowel de voederwaarde als de smakelijkheid neemt af.

 

Terug naar vragen.

terug