Aanleg van gazon - voorbereiding

 

Mijn terrein is heel nat. Wat kan ik daaraan doen? [Top]

Bij natte omstandigheden kan het water niet goed naar beneden worden afgevoerd. Dit kan doordat het bovenste gedeelte van de bodem een te fijnkorrelige structuur (1) heeft of een te veel organische stof bevat (2) of doordat de grondwaterstand te hoog (3) is. In geval 1 en 2 dient de toplaag te worden 'verschraald' met grof wit zand. Breng een laag zand van een paar centimeter op de bestaande grond en meng deze homogeen door de toplaag d.m.v. te spitten. Hierdoor ontstaat een betere infiltratie. Zorg bij het egaliseren van het terrein dat oppervlakkig water altijd naar een laaggelegen punt afgevoerd kan worden (bijvoorbeeld sloot, border of vijver). Dit bereik je door de oppervlakte iets onder afschot te leggen. Indien de grondwaterstand te hoog is, dient een ontwateringssysteem te worden aangelegd (drainage) met goede afvoermogelijkheden. Hiermee kan de grondwaterstand worden verlaagd. Hier kan het best extra advies voor worden ingewonnen.

 

Wat is het beste moment van het jaar om het gras in te zaaien? [Top]

Je krijgt het beste resultaat wanneer je het gras inzaait op het moment dat de grond opgewarmd en enigszins vochtig is. Met name in het voorjaar (maart/april/mei), maar ook in het najaar (eind augustus/half oktober) zijn over het algemeen goede omstandigheden. Feitelijk kun je het hele jaar door inzaaien, mits het niet vriest of heel heet is. Wel is het najaar de meest gunstigste periode om een nieuw gazon aan te leggen. In het najaar is de grond nog warm van de zomer en valt er voldoende neerslag in deze eerste cruciale fase voor het jonge plantje. Daarnaast groeit er minder onkruid in het najaar. Let er wel op dat het jonge gras voldoende ontwikkeld is voor de eerste vorst komt: zaai dus niet te laat.

 

Hoe bereid ik de grond voor? [Top]

Voor een goede start van een gazon is een vlakke bodem belangrijk. Dit noem je ook wel een ‘vlak zaaibed’. Hoe vlakker de grond, hoe mooier het eindresultaat. Zorg er wel voor dat overtollig oppervlakkig water naar de zijkanten weg kan vloeien en creëer geen ingesloten laagtes op het gazon waar het water zich verzamelt. Als eerste zal de grond moeten worden omgespit. Afhankelijk van de grootte van het oppervlak doe je dit met een spade of tuinfrees. Verwijder vervolgens zorgvuldig al het puin en alle tenen, takjes en wortels die naar boven komen. Egaliseer met een lange lat en rol de grond voor de eerste keer. Laat de grond minstens twee weken liggen zodat de aarde ingeklonken is. Door het terrein alvast een keer te beregenen klinkt de grond in en kun je gelijk zien of overtollig water zich niet verzamelt in ingesloten laagtes. Pas na deze termijn kun je de grond een laatste keer harken. Daarnaast kun je eventueel opgekomem onkruid verwijderen en vervolgens beginnen met zaaien. Ben je van plan om bijvoorbeeld een automatisch sproeisysteem, robotmaaier of een elektriciteitskabel naar het schuurtje achterin te tuin aan te leggen? Vergeet dan niet om geulen te graven en de benodigde onderdelen erin te leggen en af te dekken voordat je het graszaad zaait.

 

Wat is de ideale pH van een gazon? [Top]

Gras groeit optimaal bij een pH tussen 5,5 en 6,5. Bij een te lage of een te hoge pH worden bepaalde voedingsstoffen minder goed opgenomen. Een te lage pH kan worden gecorrigeerd door het strooien van kalk (bij voorkeur in de winter). Heb je een te hoge pH? Werk dan met verzurende meststoffen.

 

 

Bekijk de instructie video!