Onderhoud van gazon

 

Wanneer kan ik het beste bemesten na inzaai? [Top]

Een grasplant redt het de eerste vier tot zes weken op de reserves uit het zaadje. De planten hebben dan wel zeer regelmatig water nodig! Na deze periode is het zinvol de grasplant te helpen door te bemesten, zodat de grasmat snel dicht groeit en onkruiden geen ruimte meer hebben.

 

Wanneer moet ik bemesten? [Top]

Dit hangt af van de meststof die je gebruikt. Sommige meststoffen zijn langwerkend en hebben een afgifte over het hele seizoen. Ook zijn er snelwerkende meststoffen die in twee maanden afgegeven worden. Kortom, volg de aanwijzing op de verpakking.

 

In mijn gazon heb ik veel straatgras, wat kan ik hiertegen doen? [Top]

Controleer eerst de groeiomstandigheden: is er voldoende licht, luchtcirculatie, vocht en voeding? En is de bodem goed infiltreerbaar en niet verdicht? Zorg dat deze omstandigheden optimaal zijn voor de gewenste grassen. Er zijn helaas geen middelen tegen straatgras. Straatgras is een onkruidgras dat overal voorkomt. Het bloeit heel vaak en verspreidt zich snel. Straatgras maakt maar heel oppervlakkig wortels, wat het gevoelig maakt voor droogte. Een goede methode om straatgras in het gazon te bestrijden is door de bestaande grasmat een behoorlijke tijd niet beregenen. Hierdoor droog je het straatgras uit. Inspelen op het weer kan daarbij helpen, dus bij een langere droge periode niet beregenen en enkel maaien om alle zaden op te vangen. Zodra er regen aankomt de bestaande mat verticuteren zodat de dode straatgrasplanten zoveel mogelijk verwijderd worden. Hierna met het graszaad doorzaaien, zodat de open plekken zo snel mogelijk bedekt worden met goede grassen.

 

Wat moet ik doen tegen mos? [Top]

Het belangrijkste is: zorg voor optimale groeiomstandigheden voor het gras zodat dit concurrentie kan bieden. Dit betekent voldoende licht, vocht en voeding. Kies daarnaast het juiste grasmengsel voor jouw situatie. Deze zal de meeste kans van slagen hebben. De kans op mos-invasie wordt op deze manier zo klein mogelijk. Indien je mos hebt, kunt je door middel van verticuteren het mos verwijderen. Controleer de pH van de grond: is deze lager is dan 5,5? Dan kan bekalking helpen de groeiomstandigheden voor gras te verbeteren. Als je te kort maait, kan mos ook de overhand nemen, met name in schaduwrijke plekken.

 

Welke meststof moet ik gebruiken? [Top]

Er zijn meerdere type meststoffen: lang- en kortwerkende meststoffen, organische of minerale meststoffen. In de basis bevatten ze allemaal NPK, aangevuld met bijvoorbeeld magnesium. De reactie van het gras kan wel verschillen. Kies een meststof naar uw voorkeur en volg de aanwijzingen op de verpakking.

 

Wat is verticuteren? [Top]

Verticuteren betekent letterlijk: verticaal maaien. Door verticaal te snijden in de grasmat kunnen oude grasresten en opgehoopt onverteerd organisch materiaal (vilt) snel worden opgeruimd. Dit materiaal zorgt vaak voor slechtere groeiomstandigheden en kan de voedingsbodem worden voor schadelijke schimmels. Door te verticuteren kan er weer lucht in en uit de bodem waarmee grasgroei en bodemleven wordt gestimuleerd. Vaak zorgt het doorsnijden van grasplanten voor nieuwe uitlopers die zorgen voor nieuwe grasplanten en een dichte graszode.

 

Wat is de ideale grashoogte voor de winter? [Top]

Er is geen ideale grashoogte, maar hoe meer blad een grasplant heeft, hoe sneller een plant kan reageren op oplopende temperaturen en zon in het voorjaar. Aan de andere kant kan te lang gras veel vocht vasthouden. Dit kan zorgen voor een goede groeiomstandigheden voor schadelijke schimmels.

 

Hoe renoveer ik een oud gazon zonder opnieuw in te zaaien? [Top]

Maai het gazon op de kortste stand van de maaier. Verticuteer de grasmat op de diepste stand vanuit twee richtingen. Het liefst de tweede werkgang schuin of haaks op de eerste werkgang zodat er 'ruitjes' of 'blokjes' ontstaan. Verwijder alle gras- en onkruidresten. Strooi het graszaad in de aangegeven hoeveelheid en hark dit zo goed mogelijk in de bestaande grasmat zodat het goed bedekt wordt. Beregen regelmatig als het niet regent.

 

Hoe maai ik gras? [Top]

Controleer de maaihoogte waarop de grasmaaier is afgesteld. Maai niet meer dan 2/3 van de grasplant eraf. Als de grasmaaier op bijvoorbeeld 4 cm staat afgesteld, maai je wanneer het gras 6 cm lang is (4 = 2/3 x 6). Als het gras niet wordt opgevangen of wordt gemulcht door de machine, hark je de bladresten bij elkaar en voer deze het af. Met een trimmer of een grasschaar knip je de graskantjes. Het advies is om met een mulchmaaier twee keer zo vaak te maaien in periodes dat de vegetatie hard groeit.

 

Wanneer moet ik water geven? [Top]

Neerslag in de vorm van regen is het allerbeste voor het gras. Start met water geven wanneer het gras de eerste tekenen van droogte begint te geven. Zodra het gras doffer van kleur wordt is het tijd om water te gaan geven. Voor het gazon is het beter om af en toe lang te beregenen, dan kort en vaak. Het water zakt dan diep weg en op die manier zal de plant zijn wortels dieper gaan ontwikkelen, wat ten goede komt aan de droogtetolerantie. Als er vaak kleine beetjes gegeven wordt, zal het gras de wortels ondiep houden en dus vaker water nodig hebben op droge en hete dagen. Beregen bij voorkeur 's avonds of in de vroege ochtend zodat het vocht ten goede van de plant komt en niet direct verbrandt.

 

Wanneer moet ik de eerste keer maaien na inzaai? [Top]

Zodra het gras een lengte heeft bereikt van 6 tot 8 cm kan de eerste keer gemaaid worden. Rol het gazon voordat je de eerste keer maait, zodat het gras niet gescalpeerd wordt door mogelijke oneffenheden. Zorg ervoor dat er niet meer dan 1/3 van het blad wordt gemaaid per keer.