Tips voor succesvol doorzaaien

Graslandpercelen hebben af en toe een flinke oppepper nodig. Doorzaaien is een snelle en eenvoudige methode om je bestaande grasmat te onderhouden. Hiermee zorg je ervoor dat de opbrengst en kwaliteit van je grasland op peil blijft. Met onderstaande teelttips verhoog je het succes van doorzaaien. 

Wanneer is doorzaaien zinvol?

Doorzaaien is zinvol als het aandeel goede grassen in je grasland minder dan 80% is. Bij minder dan 60% goede grassen, meer dan 20% kweekgras of structuurschade door muizenvraat kun je beter voor graslandvernieuwing kiezen.

 

Zaai je perceel door

  • Zodra de bestaande grasmat gaat groeien komen jonge plantjes in de schaduw te staan. Dit belemmert een goede ontwikkeling van de jonge planten. Daarom adviseren we je om vroeg te zaaien, voordat de bestaande planten starten met hun voorjaarsgroei. (Engels raaigras start met groeien bij een bodemtemperatuur van 10°C). 

 

  • Bij doorzaaien in het najaar is het belangrijk dat je voor het doorzaaien de grasmat kort afmaait. Doorzaaien in het najaar heeft de voorkeur vanwege de bodemtemperatuur en de aanwezigheid van voldoende vocht.

Voorbereiding doorzaaien

 

  • Een vochtige grond voor het kiemzaad is een belangrijke voorwaarde voor een goede opkomst van het nieuw ingezaaide gras.

 

  • Kies voor het doorzaaien een graszaadmengsel dat snel kiemt. Wil je zeker zijn dat het nieuw ingezaaide gras een goede start maakt, kies dan voor graszaadmengsel Doorzaai. Dit graszaadmengsel kiemt al bij een bodemtemperatuur van 6°C. Hierdoor kun je met Doorzaai al vroeg in het voorjaar en tot ver in het najaar doorzaaien.

 

Doorzaaien

  • Gebruik voor het doorzaaien 15 -35 kilo graszaad per hectare.

 

  • Doorzaaien kan zowel perceel breed als pleksgewijs ter reparatie van kale plekken.

 

  • Zorg dat het zaad in het kiembed na het doorzaaien goed wordt aangedrukt met een aandrukrol.

 

Na het doorzaaien

  • Doorzaaien is een succes als er na het maaien van de eerstvolgende snede dunne donkergroene sprietjes zichtbaar zijn.

 

  • Doorgezaaid grasland kan circa 2 weken na opkomst worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van ruw beemd.

 

Wees alert bij ‘groene’ percelen in februari!

Is je graslandperceel al heel vroeg in het voorjaar mooi groen? Wees dan alert! Ruwbeemdgras start na de winterperiode als eerste van alle grassen met groeien. Dit onkruidgras groeit al bij een bodemtemperatuur van 5°C terwijl Engels raaigras pas bij 10°C uit de winterslaap ontwaakt. Ruwbeemd vult in deze periode de kale plekken. Het gevolg is dat de kwaliteit van je grasland flink achteruit gaat.

 

Je voorkomt de groei van laagwaardig onkruidgras door je grasland vroeg in het voorjaar te wiedeggen en daarna door te zaaien met Doorzaai.

BAN_Doorzaai_2023_2.0!

Barenbrug Doorzaai

Barenbrug Doorzaai is het ideale graszaadmengsel voor herstel van je grasland. Zowel de voederwaarde én de opbrengst krijgen een flinke boost.  

 

terug